Výsledky vyhľadávania

 1. STRAŇÁK, Dušan. Odvrátená strana zliav a akciových ponúk. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1339-2433, 2015, roč. 7, č. 5, s. 59-60.
  článok

  článok


 2. SLIVKOVÁ, Katarína. Informativní versus persvazivní reklama. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Hradec Králové, 12.-16.12.2011 [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011. ISBN 978-80-904877-7-2, s. 2156-2165. Názov dokumentu v češtine, text článku v slovenčine.
  článok

  článok


 3. STAŇKOVÁ, Pavla. Měření efektivnosti reklamy. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2011. ISSN 1212-3609, 2011, roč. 14, č. 3, s. 117-129.
  článok

  článok


 4. VOZÁR, Jozef. Pramene práva v oblasti reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-2881, 2011, roč. 15, č. 2. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0134850/DV_2_2011.pdf>
  článok

  článok


 5. ŠKUTKOVÁ, Jana. Reklama a jej reálne možnosti. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 1, s. 40-41.
  článok

  článok


 6. LINDSTROM, Martin. Nákupologie : pravda o lži o tom, proč nakupujeme. Brno : Computer Press, 2009. 232 s. ISBN 978-80-251-2396-6. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]

 7. MLÁKAY, Jozef. Reklama a bezpečnosť detí. In Produktová politika v globálnom obchode : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2746-0, s. 200-206.
  článok

  článok


 8. OGILVY, David. Ogilvy o reklamě. Přeložila: Hana Škapová. 4. vyd. Praha : Management Press, 2007. 223 s. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-154-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 9. CÉZAR, Jan. I zázrak potřebuje reklamu : pestrý průvodce světem reklamní a marketingové komunikace. Brno : Computer Press, 2007. vii, 199 s. ISBN 978-80-251-1688-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. LENHARDT, Ján. Event marketing a jeho pozícia v komunikačnom mixe. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2006. ISSN 1336-7773, 2006, roč. 2, č. 2, s. 36-38.
  článok

  článok