Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Behaviorálne testy. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 22-23.
  článok

  článok

 2. KOŠALKO, Ivan. Keď treba niečo zmeniť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2017. ISSN 1335-1729, 3/2017, roč. 22, zoš. 86, s. 16-17.
  článok

  článok

 3. KOŠALKO, Ivan. Tvorba hodnoty optimálnym riadením zdrojov. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2016. ISSN 1335-1729, 3/2016, roč. 21, zoš. 82, s. 13-14.
  článok

  článok

 4. WINTER, Andrej. Študenti či absolventi vedia prinášať veľkú pridanú hodnotu. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 3/2014, roč. 19, zoš. 74, s. 6-7.
  článok

  článok

 5. BILLA se zaměřuje na práci s talenty. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2020. ISSN 1212-690X, 2020, č. 9, s. 28-28.
  článok

  článok

 6. ŠIMÁK, Pavel. Trendy: Jak se mění a kam kráčí HR? In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2020. ISSN 1212-690X, 2020, č. 1, s. 6-8.
  článok

  článok

 7. SALGADO, Kenia - FLÉGL, Martin - FEJFAROVÁ, Martina. Factors Affecting Talent Retention in Tech Start-Ups. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 1, s. [1-12].
  článok

  článok

 8. MANHARTOVÁ, Petra. Talent program pomáhá řešit generační obměnu. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2020. ISSN 1212-690X, 2020, č. 5-6, s. 26-27.
  článok

  článok

 9. SIRKOVÁ, Michaela - SOJKA, Ladislav. Analysis of Problems in Retaining Talented and High-Performing Employees. In Interdisciplinarity in Theory and Practice : Journal for Presentation of Interdisciplinary Approaches in Various Fields. - Arad : Adoram, 2020. ISSN 2344-2409, 2020, no. 21, s. 49-52.
  článok

  článok

 10. BRZICA, Daneš et al. Atraktivita územia a mobilita talentov : veľké mestá priťahujú talenty. Recenzenti: Edita Nemcová, Vladimír Gonda. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 175 s. VEGA 2/0138/18. ISBN 978-80-7144-320-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]