Výsledky vyhľadávania

 1. SIVÁK, Rudolf et al. Riziko vo financiách a v bankovníctve. Recenzenti: Pavol Ochotnický, Katarína Belanová. 5. vydanie. Bratislava : Sprint 2 s.r.o., 2018. 485 s. [25,82 AH]. Economics. VEGA 1/0946/17. ISBN 978-80-89710-45-4. [Počet ex. : 20, z toho voľných 0, prezenčne 2, dĺžka fronty rezervácií 1]
 2. Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. Zostavil: Ivan Hlavatý ; recenzenti: Vanda Lieskovská, Viera Čihovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 79 s. [4,12 AH]. VEGA 1/0242/16. ISBN 978-80-225-4569-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. LISÝ, Ján - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - VONGREJ, Marián. Dejiny ekonomických teórií. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. 360 s. [22 AH]. VEGA 1/0246/16, ITMS 26240120032. ISBN 978-80-7598-080-9. [Počet ex. : 45, z toho voľných 16, prezenčne 27]
 4. VESELKOVÁ, Alexandra et al. Mikroekonómia. Recenzovali: Viera Galajdová, Ján Lisý. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 450 s. [22 AH]. Economics. VEGA 1/0393/16. ISBN 978-80-89710-34-8. [Počet ex. : 20, z toho voľných 0, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 6]
 5. SIVÁK, Rudolf - GERTLER, Ľubomíra - KOVÁČ, Urban. Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve. Recenzovali: Pavol Ochotnický, Miloš Hofreiter. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2015. 443 s. [18,4 AH]. Economics. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/yL1CVPTIZQ> ISBN 978-80-89710-19-5. [Počet ex. : 11, z toho voľných 6, prezenčne 3]
 6. SVATOŠOVÁ, Veronika et al. Pharmaceutical price regulation in the theory of redistribution systems. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2014. ISSN 1212-415X, 2014, roč. 14, č. 2, s. 149-157.
  článok

  článok

 7. SIVÁK, Rudolf - GERTLER, Ľubomíra - KOVÁČ, Urban. Riziká a modely vo financiách a v bankovníctve. Recenzovali: Július Alexy, Pavol Ochotnický. 3. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2014. 346 s. Economics. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/HPs4wpY81C> ISBN 978-80-89710-08-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. VAGAŠOVÁ, Tatiana. Aplikácia prospektovej teórie na rozhodovanie v kontexte zdravia. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2014. ISSN 1336-9105, 2014, roč. 9, č. 3-4, s. 44-51 online.
  článok

  článok

 9. FENDEK, Michal. Terms of optimal consumer behavior in the product market of utilities industry. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XV : proceedings of the international conference : 6th-8th October 2010, Smolenice, Slovakia. - Bratislava ; Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISBN 978-80-8078-364-8, s. 33-40.
  článok

  článok

 10. SIVÁK, Rudolf - GERTLER, Ľubomíra - KOVÁČ, Urban. Riziká a modely vo financiách a v bankovníctve. 2. vyd. Bratislava : Sprint dva, 2010. 346 s. [20,80 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-44-2. [Počet ex. : 15, z toho voľných 11, prezenčne 1]