Výsledky vyhľadávania

 1. BACIGÁLOVÁ, Lucia. Rozvoj manažérskych zručností využitím biznis simulácií. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 32-33.
  článok

  článok

 2. Robots, Artificial Intelligence, and Service Automation in Travel, Tourism and Hospitality. 1st Edition. Bingley : Emerald Publishing, 2019. 274 s. ISBN 978-1-78756-688-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 3. ADAMCOVÁ, Silvia. Glossar Sprachwissenschaftlicher Fachbegriffe. Recenzenti: Lívia Adamcová, Danuša Lišková. 1. vydanie. Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. [96 s.] [5,1 AH]. ISBN 978-80-8177-066-1.
 4. Critical Perspectives on Human Rights. London : Rowman & Littlefield International, 2019. 252 s. ISBN 978-1-78660-015-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. VELICHOVÁ, Ľudmila. Didaktika cvičnej firmy - teória a prax. Recenzenti: Rudolf Šlosár, Terézia Garaiová. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 176 s. [10,81 AH]. ISBN 978-80-225-4603-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 6. Teória a prax ekonomického vzdelávania 2019 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. 1. vydanie. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2019. CD-ROM 69 s. KEGA 005EU-4/2019. ISBN 978-80-225-4651-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. LUDWIG, Sven - MARKOVIČ, Peter. Informationsasymmetrien Bei M&A Transaktionen : Eine empirische Analyse möglicher Risiken. Gutachtern: Miroslav Majtán, Peter Dorčák, Zuzana Juhászová. 1. Auflage. Frankfurt am Main : Neowiss - Europäischer Wissenschaftsverlag, 2019. 160 s. [9,12 AH]. Wissenschaftedition. VEGA 1/0066/17, 025EU-4/2017. ISBN 978-3-945484-17-3.
 8. MARKOVIČ, Peter - DORČÁK, Peter - POLLÁK, František. Online Reputation Management. Reviewers: Daniel Zorn, Benjamin Beug. 1st Edition. Praha : Professional Publishing, 2019. 204 s. [9,88 AH]. APVV-15-0511. ISBN 978-80-88260-35-6.
 9. Interdisciplinarity in Theory and Practice : Journal for Presentation of Interdisciplinary Approaches in Various Fields [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Arad : Adoram. 2-4x ročne. Dostupné na : <http://itpb.eu> ISSN 2344-2409.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 10. BOSÁK, Martin et al. Mažérstvo výroby - teória a prax. Recenzenti: Jozef Kováč, Marina Khayrullina. 1. vydanie. Košice : Gamajun, 2019. [265 s.] [13,2 AH]. ISBN 978-80-973219-2-5.