Výsledky vyhľadávania

 1. VESELKOVÁ, Alexandra et al. Mikroekonómia. Recenzovali: Viera Galajdová, Ján Lisý. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 450 s. [22 AH]. Economics. VEGA 1/0393/16. ISBN 978-80-89710-34-8. [Počet ex. : 20, z toho voľných 0, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 5]
 2. JERGOVÁ, Natália. Manažérske zručnosti a spôsobilosti v procese riadenia podniku. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2016. ISSN 1336-7137, 2016, roč. 12, č. 2, s. 17-21 online.
  článok

  článok

 3. FRANK, Robert H. - CARTWRIGHT, Edward. Microeconomics and behaviour. 2nd ed. London : McGraw-Hill Education, 2016. 602 s. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/xdTaSsPZKN> ISBN 978-0-0771-7408-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. SETNICKÁ, Ivana. Transition from neoclassical theory of the firm to alternative theories of the firm. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2016 : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2016 : conference proceedings : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 10 - 12 april 2016. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4261-6, pp. 343-350 online.
  článok

  článok

 5. HOLKOVÁ, Vieroslava - VESELKOVÁ, Alexandra - VALACH, Matej. Mikroekonómia. Recenzovali: Magdaléna Přívarová, Pavlína Pellešová. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2014. 423 s. [20,89 AH]. VEGA 1/0368/14. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/RxOiASM3uq> ISBN 978-80-89710-12-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 2, prezenčne 5]
 6. BAČIŠIN, Vladimír. Inovácie, firma a financie. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. September, s. 1-9 online.
  článok

  článok

 7. HEISSLER, Herbert - VALENČÍK, Radim - WAWROSZ, Petr. Mikroekonomie : základní kurz. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2010. 300 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-039-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. EVAN, Tomáš. Některé otázky politické ekonomie nadnárodních společností. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2010. ISSN 0572-3043, 2010, roč. 18, č. 4, s. 32-43.
  článok

  článok

 9. JANÁČKOVÁ, Hana - JÁNOŠÍKOVÁ, Ivana. Institucionální teorie firmy. In Ekonomická revue : vědecko-odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2008. ISSN 1212-3951, 2008, roč. 11, č. 4, s. 54-64.
  článok

  článok

 10. SIRŮČEK, Pavel. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii 1991. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2008. ISSN 0572-3043, 2008, roč. 16, č. 2, s. 134-138.
  článok

  článok