Výsledky vyhľadávania

 1. SOR 2019 (SOR '19: Symposium on Operational Research). International Symposium. SOR 2019 (SOR '19: Symposium on Operational Research) : Proceedings of the 15th International Symposium on Operational Research, September 25-27, 2019 (Bled, Slovenia). Reviewers: Josip Arnerić, Marija Bogataj ... [et al.]. 1. Edition. Ljubljana : Slovenian Society Informatika, 2019. online 618 s. ISBN 978-961-6165-55-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Úvod do operačného výskumu II. Recenzenti: Petr Fiala, Marian Reiff. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2019. [134 s.] [6,70 AH]. ISBN 978-80-89962-28-0. [Počet ex. : 10, z toho voľných 8, prezenčne 2]
 3. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - MADARAS, Tomáš. Do Important Network Actors Form Important Ties? In APLIMAT 2018. conference on applied mathematics. APLIMAT 2018 : 17th conference on applied mathematics : Proceedings : February 6 - 8, 2018, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Spektrum STU, 2018. ISBN 978-80-227-4765-3, pp. 260-269. ITMS 313011D232.
  článok

  článok

 4. BREZINA, Ivan - GEŽÍK, Pavel. Matematická podstata započítavania vzájomných záväzkov. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 1, s. 27-43 online.
  článok

  článok

 5. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - GAGO, Silvia - MADARAS, Tomáš. On Decay Centrality in Graphs. - Registrovaný: Scopus. In Mathematica Scandinavica. - Aarhus : Institut for Matematik. ISSN 0025-5521, 2018, vol. 123, no. 1, pp. 39-50 online. MTM2010-19660.
  článok

  článok

 6. BREZINA, Ivan - GEŽÍK, Pavel. Teória grafov pre ekonómov. Recenzenti: Zuzana Čičková, Tomáš Majer. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2018. [183 s.] [9,15 AH]. ISBN 978-80-89962-19-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 7. FECENKO, Jozef. Systematizácia podielových ukazovateľov pomocou grafov a jej aplikácia vo finančnej analýze podniku. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 1339-987X, 2017, roč. 15, č. 2, s. 5-13 online.
  článok

  článok

 8. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - MADARAS, Tomáš. On properties of length-scaled betweenness centrality. In APLIMAT 2017. conference on applied mathematics. APLIMAT 2017 : 16th conference on applied mathematics : proceedings : Bratislava, January 31 - February 2, 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017. ISBN 978-80-227-4650-2, pp. 393-403.
  článok

  článok

 9. FILANOVÁ, Jana. Optimalizácia procesných máp pomocou simulátora viacbodových spojení. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 122-130 CD-ROM. VEGA 1/0336/14.
  článok

  článok

 10. BABEJ, Andrej. Modelovanie peňažných tokov na báze teórie grafov : dizertačná práca. Školiteľ: Ivan Brezina. Bratislava, 2016. 98 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha