Výsledky vyhľadávania

 1. TOKÁROVÁ, Mária. Teoretické východiská konkurencie a súťaživosti. - Registrovaný: Web of Science. In Competition. Conference. Competition : proceedings of 8th annual international scientific conference : Jihlava, Czech Republic 17. 5. 2016. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2016. ISBN 978-80-88064-25-1, p. 370-383 online. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0277/04.
  článok

  článok

 2. TOKÁROVÁ, Mária. Ordoliberalizmus a odkaz jeho hodnôt pre súčasnosť. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 919-926 CD-ROM. VEGA 1/0001/16 50%, VEGA 1/0277/04 50%.
  článok

  článok

 3. FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Price differentiation of a monopoly production as a means of a dominant market position abuse. In Business & Economics Society International Conference. Global Business & Economics Anthology : selected papers, july 2014 Business & Economics Society International Conference. - Worcester : Global Business & Economics Anthology, 2014. ISSN 1553-1392, December 2014, vol. 2, pp. 138-147.
  článok

  článok

 4. TOKÁROVÁ, Mária. Teoretické prístupy k vymedzeniu konkurenčných bariér. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 1339-2387, jún 2014, roč. 2, č. 2, s. 28-38 online. VEGA 01/103/12. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0192025/2_vydanie_jun_2014.pdf>
  článok

  článok

 5. FURDOVÁ, Lucia - DROBCOVÁ, Lenka. Looking for a Competitive Advantage in International Transport and. - Registrovaný: Web of Science. In Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe. International scientific conference. Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe : the proceedings of the 5th international scientific conference on trade, international business and tourism : 16. - 17. october 2014, Mojmírovce, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2014. ISBN 978-80-225-3994-4, pp. 156-161 CD-ROM. PMVP I-14-109-00.
  článok

  článok

 6. SCHULTZOVÁ, Anna - RABATINOVÁ, Marcela. The Competitiveness of the economy from the perspective of tax policy. - Registrovaný: Web of Science. In Political sciences, law, finance, economics and tourism. International multidisciplinary scientific conferences. Political sciences, law, finance, economics and tourism : SGEM International multidisciplinary scientific conferences on social sciences and arts : conference proceedings : 1-10 September 2014, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-26-1. ISSN 2367-5659, s. 705-712. VEGA 1/0008/11.
  článok

  článok

 7. TURAN, Alexander. Theories of measuring competitiveness and their application on the environment of Slovak Republic in global competition. In Scientific papers from doctoral study : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3522-9, s. 130-147. VEGA 1/1057/12.
  článok

  článok

 8. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov - determinanty konkurencieschopnosti : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 21. 11. 2006. Bratislava : AT Publishing, 2006. 63 s. Eruditio. ISBN 80-88954-37-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. PFAFF, Dietmar. Competitive Intelligence in der Praxis : mit Informationen über Ihre Wettbewerber auf der Überholspur. Frankfurt am Main ; New York : Campus Verlag, 2005. 216 s. ISBN 3-593-37802-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. TOKÁROVÁ, Mária. Nová paradigma súťaživosti ako inovácia statického modelu (dokonalej) konkurencie. In Národohospodářský obzor. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU. ISSN 1213-2446, 2003, č. 2, s. 75-83.
  článok

  článok