Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 158  
Vaša otázka: Heslá = "teória riadenia"
 1. DUBCOVÁ, Gabriela - CHOMOVÁ, Katarína - PUSZTIOVÁ, Lea. Owner/Shareholder Position in the Corporate Governance. In Creating an Appropriate Model of the Behaviour for Ethics and Integrity of Institutions in the Area of Scientific Research Activities Based on International Comparison and Setting a System of Determining Attributes for Its Effective Implementation and Functioning : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University, 2022. ISBN 978-80-280-0183-4, pp. 21-32. VEGA 1/0836/21 (50%), VEGA 1/0708/20 (50%).
  článok

  článok

 2. BANERJEE, Polash. Conservation of Forest, based on a Fuelwood Substitute as well as Considering the Cultural and Spiritual Values: An Optimal Fuelwood Harvest Model. In Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development : International Scientific Journal. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2022. ISSN 1339-3367, 2022, vol. 11, no. 2, pp. 56-66.
  článok

  článok

 3. ACHENBACH, Peter. The Honourable Businessman as Sustainable Entrepreneur. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 13-25 online.
  článok

  článok

 4. HARUMOVÁ, Anna. Teória finančného riadenia holdingu. Recenzenti: Eduard Hyránek, Tomáš Ciran. 1. vydanie. Lewes : Ecoletra.com, 2019. [420 s.] [21 AH]. KEGA 025EU-4/2018. ISBN 978-1-64467-138-2.
 5. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Teória rizík. In PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4582-2, ss. 57-64. I-18-109-00.
  článok

  článok

 6. GONTKOVIČOVÁ, Barbora. [New Trends in Process Control Management]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2018. ISSN 1336-7137, 2018, roč. 14, č. 3, s. 27-28 online. Recenzia na: New Trends in Process Control Management / Editors: Bohuslava Mihalčová, Mária Janošková ; Reviewers: Katarína Čulková, Dariusz Fatula. 1st Edition. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. - ISBN 978-80-248-4161-8.
  článok

  článok

 7. VRTŇÁKOVÁ, Irena. The Level of Governance in the European Union. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. ISSN 1335-2741, 2018, roč. 21, č. 4, s. 140-161.
  článok

  článok

 8. ALBASTOVA, L.N. - OVAKIMJAN, M.A. Teorija upravlenija : učebnoje posobije. 3. izdanije, pererabotannoje i dopolnennoje. Rostov-na-Donu : Izdateľstvo JURIJU RANCHiGS, 2017. 343 s. ISBN 978-5-241-00913-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. GRISÁKOVÁ, Nora - KINTLER, Jakub. Model reklamných výdavkov monopolu. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 372-379 CD-ROM. VEGA 1/0697/15; VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok

 10. JAKUBÍKOVÁ, Monika. Náročnosť motivácie zamestnancov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 12, s. 70-71.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.