Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 97  
Vaša otázka: Heslá = "teória rozhodovania"
 1. ČIČKOVÁ, Zuzana - HOLZEROVÁ, Patrícia. Nekooperatívna viackriteriálna hra. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 37-43 online. VEGA 1/0427/20.
  článok

  článok

 2. Economic Psychology. Leicester : The British Psychological Society ; Chichester : Wiley, 2018. 483 s. BPS Textbooks in Psychology. ISBN 978-1-118-92634-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. LAUX, Helmut - GILLENKIRCH, Robert M. - SCHENK-MATHES, Heike Y. Entscheidungstheorie. 10. aktualisierte und erweiterte Auflage. Berlin : Springer Gabler, 2018. 682 s. Lehrbuch. ISBN 978-3-662-57817-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 4. ČIČKOVÁ, Zuzana - SEQUEIRA LOPEZ, Allan Jose. Možnosti redukcie matice platieb v systéme Matlab. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 268-275 CD-ROM. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok

 5. HOCMAN, František. Anomalies of process risks and strategic monitoring. In Finance and risk 2015. International scientific conference. Finance and risk 2015 : proceedings of the 17th international scientific conference : 23. - 24. november 2015, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4201-2, s. 90-97 CD-ROM. VEGA 1/913/14.
  článok

  článok

 6. BEDNÁR, Peter. Teória rozhodovania : hry proti prírode. Recenzenti: Eva Rakovská, Michal Grell. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 98 s. [6,23 AH]. ISBN 978-80-225-4116-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 7. PAPULA, Jozef - PAPULOVÁ, Zuzana. Manažérske rozhodovanie : prístupy a postupy. Bratislava : KARTPRINT, 2014. 135 s. ISBN 978-80-89553-20-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. BEDNÁR, Peter. Variantné pohľady na odhad ceny dodatočnej informácie. In Časopis znalostní společnosti : mezinárodní vědecký časopis. - Brno : Knowler - Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání, 2014. ISSN 2336-2561, 2014, č. 2, s. 53-63 online.
  článok

  článok

 9. PATAKYOVÁ, Jana - REIFF, Marian. Flexibilný job shop problém rozvrhovania. In Vybrané výsledky vedeckovýskumnej činnosti Fakulty hospodárskej informatiky v roku 2012 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3525-0, s. 84-104. VEGA 1/0104/12.
  článok

  článok

 10. HUTERA, Milan. Podnikateľské riziko a jeho riadenie v podmienkach neistoty. In Ekonomika, financie a manažment podniku V. : zborník vedeckých príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov pri príležitosti Týždňa vedy a techniky : Bratislava, 3.11.2011. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2011. ISBN 978-80-225-3299-0, [S. 1-7].
  článok

  článok