Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 24  
Vaša otázka: Heslá = "teória sociálna"
 1. GERBERY, Daniel. Odcudzená práca: dedičstvo klasického konceptu a možnosti jeho revitalizácie. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. ISSN 0049-1225, 2020, roč. 52, č. 5, s. 432-451.
  článok

  článok

 2. KASALA, Karol. Esencialistický (tradičný) verzus konštruktivistický prístup k regionálnej identite. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193, 2020, roč. 72, č. 4, s. 337-349.
  článok

  článok

 3. SUŠA, Oleg - HRUBEC, Marek. Riziková společnost a globální ohrožení : ke kritické teorii Ulricha Becka. 1. vydání. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. 371 s. POST, 15. svazek. ISBN 978-80-7419-251-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. POTISKOVÁ, Ingrid. Metóda Overtonovho okna - ako presadiť nepresaditeľné. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 22.9.2016 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4296-8, s. 85-90 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. KŘÍŽOVÁ, Eva. Využití archivovaných datových souborů z reprezentativních sociologických výzkumů ve výuce a realizaci sociálního výzkumu. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. ISSN 1213-6204, 2015, roč. 15, č. 4, s. 58-70.
  článok

  článok

 6. PAWLASOVÁ, Pavlina. Evaluation of factors affecting users' satisfaction with online group buying based on SET. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2014. ISSN 1212-3951, 2014, roč. 17, č. 4, p. 199-223.
  článok

  článok

 7. HOWALDT, Jürgen - SCHWARZ, Michael. Soziale Innovation im Fokus : Skizze eines gesellschaftstheoretisch inspirierten Forschungskonzepts. Bielefeld : [transcript], 2010. 148 s. ISBN 978-3-8376-1535-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. SEN, Amartya. The idea of justice. London : Penguin Books, 2010. 468 s. ISBN 978-0-141-03785-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. Sociální psychologie. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha : GRADA Publishing, 2008. 404 s. Psyché. ISBN 978-80-247-1428-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 10. LORENZ, Walter. Teorie a metody sociální práce v Evropě – profesní profil sociálních pracovníků. In Sociální práce : časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální praci = časopis pre teóriu, prax a vzdelávanie v sociálnej práci. - Brno : Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2007. ISSN 1213-6204, 2007, č. 1, s. 62-71.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.