Výsledky vyhľadávania

 1. SANKOT, Ondřej. Zdroje hospodářského růstu. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 1, s. 16-38.
  článok

  článok


 2. MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. 9th ed. New York : Worth Publishers, 2016. 642 s. ISBN 978-1-4641-8289-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

 3. LEŠKO, Peter. Ekonomický rast obmedzený platobnou bilanciou v regiónoch Európskej únie. In Vedecké state z výskumných projektov 2015 : [zborník príspevkov] : podporené grantom Nadácie VÚB: Letná škola slovenských ekonómov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4190-9, s. 60-67 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. DUDÁŠ, Tomáš. Kritický prehľad rozvojových teórií priamych zahraničných investícií. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2014. ISSN 1212-415X, 2014, roč. 14, č. 3, s. 30-38. KEGA 009EU-4/2013.
  článok

  článok


 5. SCARTH, William M. Macroeconomics : the development of modern methods for policy analysis. Cheltenham : Edward Elgar, 2014. 323 s. ISBN 978-1-78195-388-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 6. LISÝ, Ján. Zmeny poňatia a štruktúry kapitálu v znalostnej ekonomike a ich vplyv na ekonomický rast. In Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz II. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 29. apríl 2013 [elektronický zdroj]. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], [2013]. ISBN 978-80-225-3616-5, [S. 1-7] CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok


 7. THIRLWALL, A. P. Economic growth in an open developing economy : the role of structure and demand. Cheltenham : Edward Elgar, 2013. 189 s. ISBN 978-1-78195-532-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. NEDOMLELOVÁ, Iva. Vybrané teorie ekonomického růstu. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011. 203 s. [9,31 AH]. GA ČR 402/09/0592. ISBN 978-80-7372-801-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. LESAY, Ivan. European investment bank and its development discourse in the context of development economics theories : dizertačná práca. Škol. Peter Staněk. Bratislava, 2010. 153 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. NOVÁK, Marcel. Moderné teórie ekonomických cyklov. In Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. novembra 2010 [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Katedra ekonomickej teórie NHF EU], 2010. ISBN 978-80-225-3076-7, s. [1-13]. VEGA 1/0561/09.
  článok

  článok