Výsledky vyhľadávania

 1. MONZON, Gabriel Anibal. Protectionism: This Good Bad Word. In European Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2017. ISSN 1857-7431, 2017, vol. 13, no. October, pp. 77-90.
  článok

  článok


 2. SANKOT, Ondřej. Zdroje hospodářského růstu. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 1, s. 16-38.
  článok

  článok


 3. MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. 9th ed. New York : Worth Publishers, 2016. 642 s. ISBN 978-1-4641-8289-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

 4. MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. 9th. New York : Worth Publishers/macmillan education, 2016. 642 s. ISBN 978-1-319-15403-5. [Počet ex. : 7, z toho voľných 5, prezenčne 2]

 5. TODARO, Michael P. - SMITH, Stephen C. Economic Development. 12th Edition. Harlow : PEARSON, 2015. 860 s. The Pearson Series in Economics. ISBN 978-1-292-00297-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. LEŠKO, Peter. Ekonomický rast obmedzený platobnou bilanciou v regiónoch Európskej únie. In Vedecké state z výskumných projektov 2015 : [zborník príspevkov] : podporené grantom Nadácie VÚB: Letná škola slovenských ekonómov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4190-9, s. 60-67 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. SCARTH, William M. Macroeconomics : the development of modern methods for policy analysis. Cheltenham : Edward Elgar, 2014. 323 s. ISBN 978-1-78195-388-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 8. DUDÁŠ, Tomáš. Kritický prehľad rozvojových teórií priamych zahraničných investícií. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2014. ISSN 1212-415X, 2014, roč. 14, č. 3, s. 30-38. KEGA 009EU-4/2013.
  článok

  článok


 9. THIRLWALL, A. P. Economic growth in an open developing economy : the role of structure and demand. Cheltenham : Edward Elgar, 2013. 189 s. ISBN 978-1-78195-532-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. LISÝ, Ján. Zmeny poňatia a štruktúry kapitálu v znalostnej ekonomike a ich vplyv na ekonomický rast. In Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz II. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 29. apríl 2013 [elektronický zdroj]. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], [2013]. ISBN 978-80-225-3616-5, [S. 1-7] CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok