Výsledky vyhľadávania

 1. POSPÍŠIL, Martin. Občianskoprávna zodpovednosť za jadrovú škodu. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2015. ISSN 1335-1044, 2015, roč. 21, č. 3, s. 9-10, 16.
  článok

  článok

 2. PRESSBURG, Adrian Peter. Nukleárny Bill Gates. In Profit : ľudia - peniaze - podnikanie. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2012. ISSN 1335-4620, 8. februára 2012, roč. 20, č. 3, s. 24-25.
  článok

  článok

 3. KUNYCHKA, Mykhaylo. Ukrajinsko-ruské vzťahy v oblasti jadrovej energetiky. In Medzinárodné vzťahy 2012 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 13. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice, 5. - 7. december 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3559-5, s. 278-285.
  článok

  článok

 4. MIHÓK, Peter. Regionálne aspekty ukladania vyhoretého jadrového paliva na Slovensku: aktuálne výzvy pre verejnú správu. In Scientia Iuventa 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2011. ISBN 978-80-557-0190-5, s. IPPA 269849.
  článok

  článok

 5. TEREM, Peter - HUSENICOVÁ, Lucia. Jadrový program KĽDR - motivácia a ciele. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2010. ISSN 1335-2741, 2010, roč. 13, č. 3, s. 6-32.
  článok

  článok

 6. Nuclear production of hydrogen : fourth information exchange meeting Oakbrook, Illinois, United States 14-16 april 2009. NEA no. 6805. Paris : OECD, 2010. 464 s. Nuclear science, 2010. ISBN 978-92-64-08713-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Stability and buffering capacity of the geosphere for long-term isolation of radioactive waste: application to crystalline rock : workshop proceedings : Manchester, United Kingdom : 13.-15.11.2007. Paris : OECD : Nuclear Energy Agency, 2009. 301 s. Radioactive waste management. ISBN 978-92-64-06056-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Strategic and policy issues raised by the transition from thermal to fast nuclear systems. Paris : OECD, 2009. 84 s. Nuclear development. ISBN 978-92-64-06064-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Natural tracer profiles across argillaceous formations: the CLAYTRAC project. Martin Mazurek ... [et al.]. Paris : OECD : Nuclear Energy Agency, 2009. 361 s. Radioactive waste management. ISBN 978-92-64-06047-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. The financing of nuclear power plants. Paris : OECD, 2009. 74 s. Nuclear development. ISBN 978-92-64-07921-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]