Výsledky vyhľadávania

 1. Trendy v obaloch: originalita, ekologickosť i minimalizmus. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 1-2, s. 60-64.
  článok

  článok


 2. ČERVENÁK, Monika. Jednoduchá distribúcia, ľahká manipulácia. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 9, s. 84-85.
  článok

  článok


 3. ORAVEC, Jozef. Co-packing: Nutnosť i vítaný zárobok. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN 1805-0549, 3-4/18, č. 40, (2018.
  článok

  článok


 4. Svět balení : časopis pro české a slovenské profesionály z oblasti balení. Praha : ATOZ Studio. 6x ročne. ISSN [nemá]. Dostupné na : www.svetbaleni.cz
  časopis

  časopis


 5. KOLÁŘ, Vojtěch. Člověk je pro náklad horší než bouře. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 9, s. 20-21.
  článok

  článok


 6. VÍTEK, Miloslav. Biomateriály v obalové technice IV: další druhy obalů. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 1-2, s. 60-63.
  článok

  článok


 7. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Názory výrobcov biopotravín týkajúce sa ekologických obalov. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2017 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4444-3, s. 37-42 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 8. KARELOVÁ, Klaudia. From 466 to 90 - Regulation or Education? Policy Options for a Single-use Plastic Bag Consumption Reduction in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Environmental Management and Tourism. - Craiova : ASERS Publishing. ISSN 2068-7729, 2017, vol. 8, no. 5, pp. 1136-1152 online. Dostupné na : <https://journals.aserspublishing.eu/jemt/issue/view/127>
  článok

  článok


 9. VÍTEK, Miloslav. Techniky spojování VI.: Dřevotřískové desky. In Logistika. - Praha : Economia, 2016. ISSN 1211-0957, 2016, roč. 22, č. 2, s. 46-49.
  článok

  článok


 10. MARIANYI, Peter. Obal má nielen predávať ale aj šetriť. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 3, s. 52-53.
  článok

  článok