Výsledky vyhľadávania

 1. Slovensko v EÚ 2018 - Mladá generácia. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 50 s. ISBN 978-80-8121-620-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : SON MEDIA. 10x ročne. ISSN 1336-9857
  časopis

  časopis


 3. 3.Quark

  Quark : magazín o vede a technike. 12x ročne. ISSN 1335-4000
  časopis

  časopis


 4. Interdisciplinarity in theory and practice : Journal for Presentation of Interdisciplinary Approaches in Various Fields [elektronický zdroj]. Arad : Adoram. iná periodicita. Dostupné na : <http://itpb.eu> ISSN 2344-2409.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 5. ŠTEFČÍK, Jozef. Einblicke in das Gerichtsdolmetschen in der Slowakei und seine methodisch-didaktischen Ansätze. Rezensenten: Annette Djurovic, Vlasta Kučiš. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. 144 s. [7 AH]. Schriftenreihe: Translatologie, Band 18. ISBN 978-3-339-10066-5.

 6. DANESHJO, Naqibullah et al. Non-Collision Trajectories of Service Industrial Robots. In Advances in Engineering Software. - Oxford : Elsevier Science. ISSN 0965-9978, 2018, vol. 124, pp. 90-96. VEGA 1/0376/17, KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok


 7. Rodová rovnosť 2017. Košice : Štatistický úrad Slovenskej republiky - pracovisko ŠÚ SR v Košiciach, 2017. 203 s. ISBN 978-80-8121-586-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. ČEKANOVÁ, Katarína - PAULIKOVÁ, Alena - RUSKO, Miroslav. Sustainable development - a methodology of assessing the level of implementation of principles sustainable development at technical universities in Slovakia. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 12, pp. 27–34 online. VEGA 1/0990/15.
  článok

  článok


 9. SEMINSKÝ, Jaroslav. From history of metallurgy and metal processing in context of Slovak history of technology. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 12, pp. 81–83 online. KEGA 054TUKE-4/2016.
  článok

  článok


 10. SEMINSKÝ, Jaroslav. From the history of mining technique in context of Central Europe. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 13, s. 37-39.
  článok

  článok