Výsledky vyhľadávania

 1. Competition and Telecommunications' Network Sharing. International Online Workshop. Competition and Telecommunications' Network Sharing : Proceedings from International Online Workshop; 23 October 2020, (Prague, Czech Republic). Reviewers: Václav Šmejkal, Aleš Musil. 1st Edition. Praha : Kairos, 2021. 46 s. ISBN 978-80-904818-1-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. Svet telekomunikácií v roku 2020 neviditeľné výzvy - neviditeľné hrozby. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 1-2, s. 26-27.
  článok

  článok

 3. JANKOVIČ, Patrik. Mobile Internet Before Fifth Generation Cellular Systems (5G) (Determinants of Internet Coverage and Its Quality). In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 226-236 online.
  článok

  článok

 4. MŇUK, Jiří. Relevant Product Market for Retail Mobile Telecommunications Services: European Commission's Stance on OTTs and Fixed Services. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2020. ISSN 1804-1183, 2020, č. 2, s. 32-38.
  článok

  článok

 5. ZORKOVÁ, Eva. Podnik či soutěžitel jako adresát práva v oblasti elektronických komunikací? In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2020. ISSN 1804-1183, 2020, č. 1, s. 6-10.
  článok

  článok

 6. REPISKÁ, Radka. Analýza vplyvu online reputácie v oblasti telekomunikačných služieb. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 404-414 online. VEGA 1/0646/20.
  článok

  článok

 7. ČIHÁK, Jakub. Transformační proces v oblasti telekomunikací v České republice. In Scientia et societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2020. ISSN 1801-7118, 2020, roč. 16, č. 4, s. 54-67.
  článok

  článok

 8. NWAWUDU, Ezenwa et al. Proposed Design of a Real-Time COVID-19 Pandemic Contact Tracing Using Mobile Phone. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 36, s. 1-7.
  článok

  článok

 9. MÁČAJ, Peter. Slovanet rastie už 20 rokov, prezradil recept na úspech. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 4, s. 46-50.
  článok

  článok

 10. GRAČKOVÁ, Ivana. Česká indoor lokalizace dobývá svět. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 6, s. 44-47.
  článok

  článok