Výsledky vyhľadávania

 1. ČIHÁK, Jakub. Vliv mobilní telefonie na ekonomický růst. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 3, s. 291-315.
  článok

  článok

 2. GRAČKOVÁ, Ivana. Česká indoor lokalizace dobývá svět. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 6, s. 44-47.
  článok

  článok

 3. MÁČAJ, Peter. Slovanet rastie už 20 rokov, prezradil recept na úspech. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 4, s. 46-50.
  článok

  článok

 4. HORVÁTHOVÁ, Miroslava - HAJDUOVÁ, Zuzana. Porovnanie finančných ukazovateľov spoločností Slovak Telekom,a.s. a Orange Slovensko,a.s. za obdobie 2012 - 2017. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 1, s. 20-27 online.
  článok

  článok

 5. World Telecommunication/ICT Indicators Database : Chronological Time Series 1960-2017. 22nd Edition. Geneva : International Telecommunication Union, 2018. USB [x] s. ITU Publications. ISBN 978-92-61-26141-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 6. Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE) 2018. International Scientific-Technical Conference. Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE) 2018 : Proceedings of 14th International Scientific-Technical Conference APEIE 2018, Novosibirsk, October 2-6, 2018 [elektronický zdroj]. Volume 1: Part 6. Papers in English. 1. Edition. Novosibirsk : Novosibirsk State Technical University, 2018. online 474 s. Dostupné na : <http://apeie.conf.nstu.ru/apeie2018/> ISBN 978-1-5386-7053-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. BEREC Annual Reports 2017 : Body of European Regulators for Electronic Communications. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 92 s. ISBN 978-92-95204-22-5. ISSN 2363-2224. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. GOGA, Marián. Možnosti modelovania koaličných vzťahov v teórii hier. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 1, s. 82-103. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok

 9. PORACKÝ, Marek. Megabity komunikácie šetria megawatty energie. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, Apr-Máj 2018, č. 4, s. 50-51.
  článok

  článok

 10. ANDACKÝ, Jozef. Na čo je dobrá šikovná domácnosť. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 29. júna 2017, roč. 27, č. 26, s. 43-45.
  článok

  článok