Výsledky vyhľadávania

 1. HORVÁTHOVÁ, Miroslava - HAJDUOVÁ, Zuzana. Porovnanie finančných ukazovateľov spoločností Slovak Telekom,a.s. a Orange Slovensko,a.s. za obdobie 2012 - 2017. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 1, s. 20-27 online.
  článok

  článok


 2. Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE) 2018. International Scientific-Technical Conference. Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE) 2018 : Proceedings of 14th International Scientific-Technical Conference APEIE 2018, Novosibirsk, October 2-6, 2018 [elektronický zdroj]. Volume 1: Part 6. Papers in English. 1. Edition. Novosibirsk : Novosibirsk State Technical University, 2018. online 474 s. Dostupné na : <http://apeie.conf.nstu.ru/apeie2018/> ISBN 978-1-5386-7053-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. GOGA, Marián. Možnosti modelovania koaličných vzťahov v teórii hier. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 1, s. 82-103. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok


 4. PORACKÝ, Marek. Megabity komunikácie šetria megawatty energie. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, Apr-Máj 2018, č. 4, s. 50-51.
  článok

  článok


 5. World Telecommunication/ICT Indicators Database : Chronological Time Series 1960-2017. 22nd Edition. Geneva : International Telecommunication Union, 2018. USB [x] s. ITU Publications. ISBN 978-92-61-26141-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]

 6. ANDACKÝ, Jozef. Na čo je dobrá šikovná domácnosť. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 29. júna 2017, roč. 27, č. 26, s. 43-45.
  článok

  článok


 7. Behavioural insights and public policy : lessons from around the world. Paris : OECD, 2017. 403 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/behavioural-insights-and-public-policy_9789264270480-en> ISBN 978-92-64-26907-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 8. OECD Telecommunication and Broadcasting Review of Mexico 2017. Paris : OECD, 2017. 266 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-telecommunication-and-broadcasting-review-of-mexico-2017_9789264278011-en> ISBN 978-92-64-27800-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. MOŽNÝ, Ladislav. Key Elements of Strategy in the Telecomunnication Industry - Overview of Discussion. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni [elektronický zdroj]. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2017. ISSN 1805-0603, 2017, č. 3, s. 60-71.
  článok

  článok


 10. ŠUPLATA, Marian. Supranacionálne inštitucionálne rozhodovanie o regulácii roamingu v Európskej únii a jeho dôsledky. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 1003-1012.
  článok

  článok