Výsledky vyhľadávania

 1. CHUDINOVÁ, Eva. TV Bratislava ako významný regionálny komunikátor v reflexii času. In Media Journal. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISSN 1339-5246, 2018, roč. 6, č. 1, s. 15-22.
  článok

  článok


 2. NOVA, Eszter. Censorship Is the Least of The Problems: The Political and Economic Threats to Freedom of the Press in Hungary. In 4Liberty.eu Review [elektronický zdroj]. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2017. ISSN 2391-7083, 2018, no. 8, pp. 34-53.
  článok

  článok


 3. FRENKEL, Marcin. Freedom of the Press Under Attack in Poland: Self-Censorship, Legal and Political Restrictions. In 4Liberty.eu Review [elektronický zdroj]. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2017. ISSN 2391-7083, 2018, no. 8, pp. 20-33.
  článok

  článok


 4. VYSEKALOVÁ, Jitka - ŘEPKA, Vladimír. Češi a reklama. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2018. ISSN 1211-5622, 2018, roč. 28, č. 1, s. 6-9.
  článok

  článok


 5. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Koncesionárske poplatky platené zamestnávateľom. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 7-8, s. 79-82.
  článok

  článok


 6. HYNČICA, Tomáš - HOFFMAN, Klára. Reklama v segmentu "Peněžní zprostředkování". In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2017. ISSN 1211-5622, 2017, roč. 27, č. 4, s. 18-20.
  článok

  článok


 7. LÁTAL, Jan et al. Deployment and Measurement of Quality of Service Parameters for Triple Play Services in Optical Access Networks. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, no. 3, pp. 34-45.
  článok

  článok


 8. GUNINA, Daria - KINCL, Tomáš. Reklamní trh v ČR: analýza mediální proliferace. In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-3682, 2017, roč. 8, č. 3, s. 27-43.
  článok

  článok


 9. RUŽIČKA, Tomáš. Konzumácia médií naprieč generáciami. In MERKÚR 2017. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2017 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists : Virt, November 29 - December 1, 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4463-4, s. 165-171.
  článok

  článok


 10. OECD Telecommunication and Broadcasting Review of Mexico 2017. Paris : OECD, 2017. 266 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-telecommunication-and-broadcasting-review-of-mexico-2017_9789264278011-en> ISBN 978-92-64-27800-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]