Výsledky vyhľadávania

 1. KUKLIŠ, Peter. O opatrení všeobecnej povahy v kontexte verejnosprávnej činnosti. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984, 2020, roč. 103, č. 2, s. 86-97.
  článok

  článok

 2. RUDA, Aleš. The Usage of Decision Theory in Regional Development. In Scientia et societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2020. ISSN 1801-7118, 2020, roč. 16, č. 1, s. 92-101.
  článok

  článok

 3. GAŠOVÁ, Zuzana. Zu Äquivalenzbeziehungen Strafrechtlicher Begriffe. Eine Analyse am Beispiel des Ausgangsbegriffes Körperverletzung. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, s. 517-533 online.
  článok

  článok

 4. ZORKOVÁ, Eva. Podnik či soutěžitel jako adresát práva v oblasti elektronických komunikací? In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2020. ISSN 1804-1183, 2020, č. 1, s. 6-10.
  článok

  článok

 5. Usuelle Wortverbindungen in der deutschen Wirtschaftssprache und ihre Widerspiegelungen in mehreren Sprachen. Silvia Adamcová, Danuša Lišková (Hrsg.) ; gutachter: Lívia Adamcová, Tomáš Káňa. 1. Auflage. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020. 273 s. [13,65 AH]. Schriften zur Vergleichenden Sprachwissenschaft, Band 30. ISBN 978-3-339-11020-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. Obchodní ruština do ucha (CD1, CD2, CD3). 2. rozšířené vydání. Ostrava : Eddica, [2020]. 3xCD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu. - Registrovaný: Index Copernicus. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej. 6x ročne. ISSN 0023-5202
  časopis

  časopis

 8. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. (ed.): Radoslav Štefančík. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. [371 s.]. ISBN 978-80-225-4743-7.
 9. KOREŇKOVÁ, Tatjana V. et al. Reálie rusky hovoriacich krajín a Slovenska. Recenzenti: Irina Dulebová, Emília Charfaoui. 2. opravené a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 276 s. [12,5 AH]. ISBN 978-80-225-4706-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 10. KVAPIL, Roman - DZIVÁKOVÁ, Michaela - ULIČNÁ, Martina. Govorite po-russki? II. Recenzenti: Tatjana Grigorjanová, Gabriela Rechtoríková. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 142 s. [12,01 AH]. ISBN 978-80-225-4711-6. [Počet ex. : 13, z toho voľných 10, prezenčne 2]