Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1799  
Vaša otázka: Heslá = "terminológia"
 1. TALBOT, Fiona. How to Write Effective Business English : Your Guide to Excellent Professional Communication. 4th Edition. London : Kogan Page, 2023. 188 s. ISBN 978-1-3986-0995-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 2. Slováci žijú na dlh, ale úverovej terminológii nerozumejú. In Instore : [Slovakia]. - Bratislava : Events&Publishin, 2023. ISSN 1336-2348, 2023, roč. 21, č. 4, s. 45.
  článok

  článok

 3. HALAŠOVÁ, Darina. Longovať, či šortovať – využívanie anglicizmov v jazyku slovenského investora. In Cudzie jazyky v premenách času XIII.. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 11. November 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5109-0, s. 146-153.
  článok

  článok

 4. ŠTEFČÍK, Jozef. Processing Terminology for Terminography Outputs. In Apps - Academic Journal of Applied Linguistics and Languages. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene. ISSN 2729-9805, 2023, vol. 1, no. 2, pp. 1-10.
  článok

  článok

 5. ONDREJOVÁ, Zuzana. Interdisciplinarita v kontexte výučby odborného anglického pre ekonómov. In Cudzie jazyky v premenách času XIII.. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 11. November 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5109-0, s. 192-200.
  článok

  článok

 6. GAŠOVÁ, Zuzana - ŠTEFČÍK, Jozef. Terminologická práca v oblasti poľovníctva. Možnosti spracovania problematiky v rámci riešenia projektu KEGA. In Cudzie jazyky v premenách času XIII.. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 11. November 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5109-0, s. 87-95. KEGA 006TUZ-4/2020.
  článok

  článok

 7. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VIII.. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VIII. Editor: Radoslav Štefančík ; reviewers: Lívia Adamcová, Ján Liďák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 218 s. [12,26 AH]. ISBN 978-80-225-5106-9. ISSN 2729-8973 (online).
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu. - Registrovaný: Index Copernicus. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej. 6x ročne. ISSN 0023-5202
  časopis

  časopis

 9. SPIŠIAKOVÁ, Mária - PAVLIKOVÁ, Želmíra - ULAŠIN, Bohdan. Sémantická analýza terminologických metafor v španielskom ekonomickom jazyku. - Registrovaný: Scopus. In Časopis pro moderní filologii. - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. ISSN 2336-6591, 2023, roč. 105, č. 1, s. 54-73.
  článok

  článok

 10. SERESOVÁ, Katarína. [Book Review: Vyhnáliková, Z.- Gašová, Z.- Štefčík, J. Selection of Terminological Entries From Hunting and Related Fields]. In Apps - Academic Journal of Applied Linguistics and Languages. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene. ISSN 2729-9805, 2023, vol. 1, no. 2, p. 87. Recenzia na: Výber terminologických záznamov z poľovníctva a príbuzných odborov / Zuzana Vyhnáliková, Zuzana Gašová, Jozef Štefčík ; recenzenti: Jana Rakšányiová, Oľga Wrede. 1. vydanie. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2022. - ISBN 978-80-228-3337-0.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.