Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1790  
Vaša otázka: Heslá = "terminológia"
 1. ŠTEFČÍK, Jozef - GAŠOVÁ, Zuzana. Creating a German-Slovak Hunting Terminology Database. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Folia Linguistica et Litteraria : Časopis za nauku o jeziku i književnosti. - Nikšić : Institute for Language and Literature. ISSN 2337-0955, 2022, no. 39, pp. 315-334 online. KEGA 006TU Z-4/2020.
  článok

  článok

 2. PETR, Michal. Vymezovaní ekonomických jednotek ze strany soutěžního úřadu - příliš velká kružnice? In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2022. ISSN 1804-1183, 2022, č. 2, s. 37-41.
  článok

  článok

 3. HALAŠOVÁ, Darina. Jazykové vypožičky z angličtiny a ich začlenenie do slovenskej lexiky. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2022. ISSN 1338-6743, 2022, roč. 11, č. 1, s. 25-32.
  článok

  článok

 4. MAIER, Tomas. Jazyk představitelů ČSSR na stránkách Rudého práva na jaře 1968. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VII.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VII. : zborník príspevkov zo 7. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4987-5. ISSN 2729-8981, pp. 240-247.
  článok

  článok

 5. Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu. - Registrovaný: Index Copernicus. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej. 6x ročne. ISSN 0023-5202
  časopis

  časopis

 6. VYHNÁLIKOVÁ, Zuzana - GAŠOVÁ, Zuzana - ŠTEFČÍK, Jozef. Výber terminologických záznamov z poľovníctva a príbuzných odborov. Recenzenti: Jana Rakšányiová, Oľga Wrede. 1. vydanie. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2022. 123 s. [6,15 AH]. KEGA 006TU Z-4/2020. ISBN 978-80-228-3337-0.
 7. BAGIOVÁ, Alexandra - MELUCHOVÁ, Jitka. Manažment rizík vykazovania rezerv pri prechode medzi IFRS a US GAAP. In Etika v 21. století. Mezinárodní vědecká konference. Etika v 21. století : sborník vybraných příspěvků z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference, 23. - 24. 6. 2022, České Budějovice. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022. ISBN 978-80-7394-939-6, s. 15-22. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 8. ŠTEFČÍK, Jozef. Výber terminologických záznamov z poľovníckej kynológie. Recenzentky: Jana Rakšányiová, Oľga Wrede. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. CD-ROM 152 s. [3,9 AH]. KEGA 006TU Z-4/2020. ISBN 978-80-7556-113-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. GAŠOVÁ, Zuzana. Výber terminologických záznamov z poľovníckej zoológie a biológie. Recenzentky/Gutachterinnen: Jana Rakšányiová, Oľga Wrede. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. CD-ROM 153 s. [5,78 AH]. KEGA 006TU Z-4/2020. ISBN 978-80-7556-112-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VII.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VII. (ed.): Radoslav Štefančík ; recenzenti/ Reviewers: Ján Liďák, Ildikó Némethová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 415 s. [26,14 AH]. ISBN 978-80-225-4987-5. ISSN 2729-8981.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.