Výsledky vyhľadávania

 1. TaPmag : tovar & predaj. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : ATOZ Marketing Services. 6x ročne. ISSN 1805-0549. Dostupné na : http://www.tovarapredaj.sk/
  časopis

  časopis

 2. VAŠKOVÁ, Naďa. Zákon o dani z pridanej hodnoty : ZÁKON č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 8, s. 1-280.
  článok

  článok

 3. RABATINOVÁ, Marcela. Osobitná úprava uplatňovania DPH pri použitom tovare v roku 2020. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 1, s. 15-22.
  článok

  článok

 4. TOMAN, Pavel. Nesnadná cesta přes Lamanšský průliv. In Logistika. - Praha : Economia, 2021. ISSN 1211-0957, 2021, roč. 27, č. 3, s. 44-46.
  článok

  článok

 5. Chceme zmeniť trh doručovania. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1339-2433, 2021, roč. 13, č. 1-2, s. 25-25.
  článok

  článok

 6. TOMAN, Pavel. Ztráty kontejnerů na lodích bolí všechny. In Logistika. - Praha : Economia, 2021. ISSN 1211-0957, 2021, roč. 27, č. 4, s. 26-27.
  článok

  článok

 7. KAZDOVÁ, Alena. Nové profese v e-commerce. In HR forum : odborný dvouměsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People Management Forum, 2021. ISSN 1212-690X, 2021, č. 2, s.12-13.
  článok

  článok

 8. GREŠŠ, Martin. Čínsko-európske obchodné vzťahy – 40 rokov. In Čína a její partneři: interakce v eurasii. - Bratislava : VEDA, 2021. ISBN 978-80-224-1877-5, s. 320-342.
  článok

  článok

 9. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Sme európsky unikát v absurdnostiach. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2008, 2021, roč. 26, č. 2, s. 10- 12.
  článok

  článok

 10. GAJDOŠ, Jozef. Impulzívny tovar - zmeny spotrebiteľského správania. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie, 12.-14.05.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4819-9, s. 117 online.
  článok

  článok