Výsledky vyhľadávania

 1. LACKOVÁ, Alica et al. Tovaroznalectvo. Recenzovali: Igor Kačeňák, Jarmila Hojerová. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2017. 341 s. [25,54 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-33-1. [Počet ex. : 15, z toho voľných 11, prezenčne 2]

 2. KARKALÍKOVÁ, Marta. Označovanie regionálnych produktov. In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 102-108 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 3. STRHAN, Rastislav. Ikonické značky na národnej úrovni? In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 199-212 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 4. ROGOVSKÁ, Vanda - GÖRÖGOVÁ, Lenka. Názory slovenských spotrebiteľov týkajúce sa geneticky modifikovaných potravín. In MERKÚR 2016. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2016 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, november 30 - december 2, 2016. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4324-8, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 5. KNOŠKOVÁ, Ľubica - DUDEKOVÁ, Alena. Tovaroznalectvo nepotravinárskeho tovaru : praktikum. Recenzenti: Jozef Mlákay, Martina Leščáková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 207 s. [12,54 AH]. ISBN 978-80-225-4223-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]

 6. KNOŠKOVÁ, Ľubica. Testovanie vybraných elektrických prístrojov pre domácnosť na zisťovanie správnosti údajov na energetickom štítku a návrh spotrebiteľského vzdelávania. In Gramotnosť spotrebiteľov a spotrebiteľská politika : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4164-0, s. 46-64 CD-ROM. VEGA 1/0178/14.
  článok

  článok


 7. KARKALÍKOVÁ, Marta. Inovácie a ich význam v produktovej politike. In Inovácie v podnikateľskom prostredí 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4224-1, s. 54-57 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 8. KNOŠKOVÁ, Ľubica - DUDEKOVÁ, Alena. Tovaroznalectvo : nepotravinársky tovar : e-learningový kurz : portál KEGA 006EU-4/2011 [elektronický zdroj]. Elektrotechnický tovar. Bratislava, 2014. online [3 s.]. KEGA 006EU-4/2011. Dostupné na : <http://193.87.25.200/course/view.php?id=59> ISBN [nemá].
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. DUDEKOVÁ, Alena - KNOŠKOVÁ, Ľubica. Tovaroznalectvo : nepotravinársky tovar : e-learningový kurz : portál KEGA 006EU-4/2011 [elektronický zdroj]. Drahé kovy. Bratislava, 2014. online [4 s.]. KEGA 006EU-4/2011. Dostupné na : <http://193.87.25.200/course/view.php?id=28> ISBN [nemá].
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. DUDEKOVÁ, Alena - KNOŠKOVÁ, Ľubica. Tovaroznalectvo : nepotravinársky tovar : e-learningový kurz : portál KEGA 006EU-4/2011 [elektronický zdroj]. Drahokamy. Bratislava, 2014. online [4 s.]. KEGA 006EU-4/2011. Dostupné na : <http://193.87.25.200/course/view.php?id=29> ISBN [nemá].
  elektronická kniha

  elektronická kniha