Výsledky vyhľadávania

 1. POSPÍŠILOVÁ, Mária. Prieskum v oblasti realizácie priameho transferu technológií v slovenských vedeckovýskumných inštitúciách. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. ISSN 1339-5564, 2020, roč. 24, č. 4, s. 31-34.
  článok

  článok

 2. HUDEC, Oto - KLASOVÁ, Slávka - KOROBANIČOVÁ, Iveta. Formy interakcií medzi univerzitami a podnikmi na Slovensku. In UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4553-2, s. 128-141.
  článok

  článok

 3. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Finančné technológie a regulácia bezpečnosti platobných transakcií. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 615-622 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 4. POSPÍŠILOVÁ, Marie - NOSKOVIČ, Jaroslav - RYBANSKÁ, Lucia. Priamy transfer technológií v podmienkach slovenských vedeckovýskumných inštitúcií. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018. ISSN 1339-5564, 2018, roč. 22, č. 3, s. 20-23.
  článok

  článok

 5. WINKLEROVÁ, Lucie. Nedostatečný transfer technologií jako bariéra zavádění inovací v regionu. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 155-161.
  článok

  článok

 6. NOSKOVIČ, Jaroslav. Transfer technológií - klasifikácia a uplatniteľné stratégie ochrany výsledkov výskumu a vývoja. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1339-8040, 2017, č. Výber, s. 30-33.
  článok

  článok

 7. NOSKOVIČ, Jaroslav - SALIŠ, Silvester. Transfer technológií - evaluácia a komercializácia výsledkov výskumu a vývoja. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1339-8040, 2017, č. Výber, s. 52-55.
  článok

  článok

 8. NOSKOVIČ, Jaroslav - SALIŠ, Silvester. Transfer technológií - evaluácia a komercializácia výsledkov výskumu a rozvoja. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017. ISSN 1339-5564, 2017, roč. 21, č. 4, s. 10-13.
  článok

  článok

 9. HAVIER, Jan. Využívanie duševného vlastníctva v SR a ČR vo väzbe na ohodnocovanie a transfer duševného vlastníctva. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 2, s. 76-85 online. VEGA 1/0264/15 "Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov".
  článok

  článok

 10. VONGREJ, Marián. Current problems of intellectual property in the conditions of the Slovak Republic. In Suspiľstvo, ekonomika ta ekonomična nauka v 21. stolitti, Kijiv: 21-22 kvitnja 2017. mižnarodnaja naukovo-praktičnaja konferencija. Suspiľstvo, ekonomika ta ekonomična nauka v 21. stolitti, Kijiv: 21-22 kvitnja 2017 : zbirnik materialiv II mižnarodnoji naukovo-praktičnoji konferenciji. - Kyjev : Kijivskij nacionaľnij ekonomičnij universitet imeni Vadima Getmana, 2017. ISBN 978-966-926-156-4, s. 93-96. VEGA 1/0020/16.
  článok

  článok