Výsledky vyhľadávania

 1. RUSKO, Ivan. Transformácie firiem a hľadanie nových vízií. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 29-31.
  článok

  článok

 2. DANIEL, Pavel. Ještě rychlejší digitalizace. Na bankovní sektor čekají letos opravdové výzvy. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 2, s. 28-30.
  článok

  článok

 3. HRNČIAR, Michal - RIEVAJOVÁ, Eva. Dopady digitalizácie na štruktúru zamestnancov vo vybraných sektoroch v Slovenskej republike. In Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 2021 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2022. ISBN 978-80-8075-967-4, s. 133-139 online. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 4. BEDNARČÍKOVÁ, Diana - ROMANOVÁ, Anita. Artificial Intelligence ako súčasť digitálnych technológií využívaných v digitálnej transformácii podnikov. In International Scientific Conference COMPETITION. Proceedings of the 13th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022. ISBN 978-80-88064-56-5. ISSN 2788-0605 (online; pdf), pp. 50-60 online. I-21-105-00.
  článok

  článok

 5. ADÁMKOVÁ, Alena. Zemní plyn schválen jako udržitelné palivo. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2022. ISSN 1802-4599, 2022, roč. 16, č. 1, s. 38-39.
  článok

  článok

 6. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Kríza v automotive vplýva aj na logistiku.
  kniha

  kniha

 7. LÁBAJ, Martin. Transition of Slovakia toward a Modern Market Economy. In A Triple Bottom Line Analysis of Global Consumption : Economic, Environmental, and Social Effects of Pre-Pandemic World Trade 1990–2015. - New York : Jenny Stanford Publishing, 2022. ISBN 9781003256885, pp. [1-9] online.
  článok

  článok

 8. IHNATIŠINOVÁ, Denisa. The Relationship Between Economic Maturity and Digital Performance in EU Countries. In International Conference on the Economics of Decoupling (ICED). International Conference. Conference Proceedings of the 3rd International Conference on the Economics of Decoupling (ICED) : Zagreb, 30 November – 1 December 2021 = Zagreb, 30. studenog – 1. prosinca 2021. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2022. ISSN 2706-3801, pp. 527-540 online. VEGA 1/0779/19.
  článok

  článok

 9. Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Varšava : Sciendo. 4x ročne. ISSN 1213-2446. Dostupné na : http://nho.econ.muni.cz/czech
  //www.sciendo.com/it/journal/REVECP
  časopis

  časopis

 10. ČERVEŇOVÁ, Magdaléna. Eko-inovácie ako cesta k ekologickej digitálnej ekonomike. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2022. ISSN 1336-5711, 2022, roč. 19, č. 1, s. [1-12] online. VEGA 1/0884/21.
  článok

  článok