Výsledky vyhľadávania

 1. RUDOHRADSKÁ, Simona. Geoblocking - vybrané obchodnoprávne aspekty. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. ISSN 1339-3995, 2020, roč. 8, č. 1, s. 73-87.
  článok

  článok

 2. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Strategija cifrovoj transformacii Slovakii i jeje vlijanije na vnešnetorgovyje operacii. In Formirovanije nacional'noj ekonomiki v uslovijach cifrovizacii : na primere Kazachstana, Rossijskoj Federacii i Jevropejskogo Sojuza. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4721-5, s. 147-153 online.
  článok

  článok

 3. PAŠKRTOVÁ, Lucia. Využívanie digitálnych technológií v bankovom sektore. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2020. ISSN 2453-8167, 2020, roč. 15, č. 1, s. 48-57 online.
  článok

  článok

 4. TKÁČ, Michal, ml. - RUDÁŠOVÁ, Zuzana. Návrh metodiky merania a hodnotenia dôvery vo verejnej správe. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2019. ISSN 1338-5224, 2019, roč. 9, č. 1, s. 35-45 online. VEGA 1/0839/17.
  článok

  článok

 5. NÉMETHOVÁ, Ildikó. British Conservatives and their Rhetoric on Europe. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV. : zborník príspevkov zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4641-6, s. 602-614 online.
  článok

  článok

 6. ČERVEŇOVÁ, Magdaléna. Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 2, s. 1-9.
  článok

  článok

 7. TKÁČ, Michal - VERNER, Robert - TKÁČ, Michal, ml. Perception of Trust Building Mechanisms in EU Countries. In IDIMT-2019: Innovation and Transformation in a Digital World. Interdisciplinary Information Management Talks. IDIMT-2019: Innovation and Transformation in a Digital World. - Linz : TRAUNER Verlag, 2019. ISBN 978-3-99062-590-3, s. 275-283.
  článok

  článok

 8. BERNATÍK, Werner. Evropská společnost - nová právní forma podnikání, nebo slepá ulička vývoje podnikatelského prostředí. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 48-57.
  článok

  článok

 9. TKÁČ, Michal, ml. Digital Single Market Strategy and Its Impact on Trust in Public Administration. In IDIMT-2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society. Interdisciplinary Information Management Talks. IDIMT-2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society : 26th Interdisciplinary Information Management Talks, Sept. 5–7, 2018, Kutná Hora, Czech Republic, [Proceedings of the 26th Annual IDIMT Conference]. - Linz : TRAUNER Verlag, 2018. ISBN 978-3-99062-339-8, pp. 277-286 online. VEGA 1/0839/17.
  článok

  článok

 10. MÁRKUS, Ádám. Disappearing Borders in the Visegrad Countries. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 2, pp. 149–168.
  článok

  článok