Výsledky vyhľadávania

 1. 1.Gewinn

  Gewinn : Das Wirtschaftsmagazin für Ihren Persönlichen Vorteil. Wien : Wailand, Georg. 11x ročne. Dostupné na : www.gewinn.com
  časopis

  časopis

 2. 2.Trend

  Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : News and Media Holding. 51x ročne (dve dvojčísla). ISSN 1335-0684. Dostupné na : http://www.etrend.sk/trend-archiv.html
  časopis

  časopis

 3. CHOVANCOVÁ, Božena et al. Country Risk at Investing in Capital Markets - The Case of Italy. - Registrovaný: Scopus. In Problems and Perspectives in Management. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 1810-5467, 2019, vol. 17, no. 2, pp. 440-448 online. VEGA 1/0009/17, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 4. VIRDZEK, Tomáš - KUBAŠKA, Peter. Využitie krivky ideálnej výkonnosti v podmienkach nového 4. piliera na Slovensku. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2019. ISSN 1336-8818, 2019, roč. 16, č. 1, s. 41-51.
  článok

  článok

 5. SLOBODNÍK, Patrik. Riziko krajiny na kapitálových trhoch : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2019. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. ČUNDERLÍK, Ľubomír. Bude Squeeze-out na kapitálovom trhu efektívnejší? (poohliadnutie sa za ostatnou reguláciou práva výkupu). In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. ISSN 1339-3995, 2019, roč. 7, č. 2, s. 31-46.
  článok

  článok

 7. Smart Investor : das Magazin für den kritischen Anleger. München : Der Smart Investor Media. 12x ročne. ISSN 1612-5479. Dostupné na : http://www.smartinvestor.de
  časopis

  časopis

 8. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Vplyv integrácie kapitálových trhov na alternatívne financovanie podnikov v EÚ. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 316-325 online. VEGA 1/0066/17. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?key=51449297165&repo=eurepo&st=classik>
  článok

  článok

 9. POLEČOVÁ, Petra. Kapitálový trh ako zdroj financovania slovenských podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 413-424 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 10. Geld-magazin : Das magazin für Wirtschaft, Politik & Investmentprodukte. Wien : 4profit Verlag. 10x ročne. Dostupné na : www.geld-magazin.at
  časopis

  časopis