Výsledky vyhľadávania

 1. BARLAŠOVÁ, Terézia - VAJDOVÁ, Jana. Foreign Direct Investment as a Form of International Business. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 115-120 online.
  článok

  článok

 2. PALUŠKOVÁ, Hana. Aplikácia princípov trvalo udržateľného rozvoja ako nevyhnutná podmienka konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov na medzinárodných trhoch (so zameraním na environmentálny marketing) : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2021. 144 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. BLECHOVÁ, Eva. Zalando má roboty na jemnou práci i největší sorter. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 10, s. 20-23.
  článok

  článok

 4. KUFELOVÁ, Iveta. Cenotvorba a cenové praktiky na zahraničných trhoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 348-355 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok

 5. NIKOLAEVA, Tatiana. Russian Public Debt on the International Credit Market. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 474-479 online.
  článok

  článok

 6. ALEXANDROVICH, Zaitsev Ivan - VADIMOVNA, Chukhrina Victoria - DMITRIEVICH, Gurtskoy Lev. Future Tech Program as a Tool to Increase Competitiveness of Innovative Technological Enterprises in the International Market. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2020. ISSN 1805-3246, 2020, č. 1, s. [1-7].
  článok

  článok

 7. NAHAN-SUOMELA, Rosmeriany. Networking and Entrepreneurial Orientation in Internationalization of Small and Medium Sized Enterprises: A Two Case Study of Ostrobothnia Company in Finland. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. ISSN 1338-7944, 2020, roč. 15, č. 3, s. 36-47.
  článok

  článok

 8. CATEORA, Philip R. et al. International Marketing. 18th Edition. New York : McGraw-Hill Education, 2020. 682 s. ISBN 978-1-260-54787-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2. zcela přepracované vydání. Praha : GRADA Publishing, 2019. 328 s. Expert. ISBN 978-80-271-0787-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. COREKCIOGLU, Selim. The Competitiveness of Countries in International Market and Technology Relationship. In Acta oeconomica Universitatis Selye : international scientific journal. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2019. ISSN 1338-6581, 2019, vol. 8, no. 1, s. 53-62.
  článok

  článok