Výsledky vyhľadávania

 1. ROGOVSKÁ, Vanda. Kvalita ako významný faktor konkurencieschopnosti vybraných potravinárskych produktov Slovenska v európskom hospodárskom priestore, s dôrazom na krajiny Vyšehradskej štvorky : dizertačná práca. Školiteľ: Alica Lacková. Bratislava, 2017. 139 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. IVAN, Lukáš. Expanzia a biznis v zahraničí. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 1-2, s. 56-58.
  článok

  článok


 3. WORKIE TIRUNEH, Menbere - OBADI, Saleh Mothana - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Severity of export and import trade discrepancies in Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : proceedings of the 9th international conference on currency, banking and international finance : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4362-0, pp. 277-286. APVV-15-0666.
  článok

  článok


 4. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Strategické kroky a rozhodnutia startupov v medzinárodnom prostredí. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov III. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4457-3, s. 149-166.
  článok

  článok


 5. NADÁNYIOVÁ, Margaréta. Zmyslový marketing ako nástroj budovania značky na medzinárodnom trhu. In Medzinárodné vzťahy : interdisciplinárny vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-2751, 2017, roč. 15, č. 4, s. 371-389.
  článok

  článok


 6. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Medzinárodný finančný manažment : zbierka príkladov. Recenzenti: Anna Polednáková, Oľga Miková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 167 s. [7,51 AH]. VEGA 1/0007/16. ISBN 978-80-225-4425-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 7. WORKIE TIRUNEH, Menbere - OBADI, Saleh Mothana - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Severity of export and import trade discrepancies in Slovak Republic. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. 9th International conference on currency, banking and international finance : challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : conference proceedings : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4284-5, s. [1-10] CD-ROM. APVV-15-0666.
  článok

  článok


 8. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Startupy v medzinárodnom podnikateľskom prostredí. Ako a prečo sa startupy stávajú globálnymi? In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4328-6, s. 132-142.
  článok

  článok


 9. BEBIAKOVÁ, Dáša. Macroeconomic factors and foreign trade of the Ukraine and EU. In MERKÚR 2016. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2016 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, november 30 - december 2, 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4324-8, s. [1-12] CD-ROM. VEGA 1/0550/14.
  článok

  článok


 10. GOROKHOVA, Tetiana - LUKASH, Mykhailo. Determination of an optimal market supply channel based on the comparison of market supply channel and consumption dynamics. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 1, s. 112-122. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0214564/er1_2016_gorokhova_lukash_fulltext.pdf>
  článok

  článok