Výsledky vyhľadávania

 1. LOZSI, Imrich. Výkaznictví a obchodní plánování v rámci Solventnosti II. In Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2014. ISSN 0862-6162, 2014, č. 32, s. 39-52. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0195098/archiv-pojistne-rozpravy-2014-32.pdf>
  článok

  článok

 2. MESRŠMÍD, Jaroslav. Další evropská regulace. Na scénu přichází PRIPs. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2012. ISSN 0032-2393, 2012, roč. 89, č. 3, s. 11-13. Dostupné na : <https://www.pojistnyobzor.cz/archiv/48-2012-3>
  článok

  článok

 3. KAREL, Ondřej. Zprostředkování finančních produktů v centru zájmu evropských legislativců. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2009. ISSN 0032-2393, 2009, roč. 86, č. 4, s. 6 - 7. Dostupné na : <http://www.pojistnyobzor.cz/Archiv/Cisla/2009/Pojistny_Obzor_2009_4.pdf>
  článok

  článok

 4. SAKÁLOVÁ, Katarína. Výskumná úloha VEGA č. 1/3800/06: Aktuárske modely v životnom poistení v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2008. VEGA 1/3800/06. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/sakalova4.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. VOLOŠINOVÁ, Darina - KAFKOVÁ, Eva. Vývoj rozhodujúcich makroekonomických ukazovateľov a komerčného poisťovníctva v krajinách V4 v rokoch 1995-2004 : komparácia vybraných ukazovateľov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, Február 2006, roč. 14, č. 2, s. 22-24.
  článok

  článok

 6. SAKÁLOVÁ, Katarína - MOJŽIŠOVÁ, Elena. Investičná politika životnej poisťovne. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : [zborník abstraktov]. - Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2006, s. 11.
  článok

  článok

 7. DRUGDOVÁ, Barbora. K aktuálnym otázkam poistného trhu ako segmentu finančného trhu po vstupe do Európskej únie. In Fiškálna politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, [2004]. ISBN 80-225-2019-5, s. 411-416.
  článok

  článok

 8. PELLER, František - SAKÁLOVÁ, Katarína. Podstata a peňažné toky jednotkovo viazaného poistného produktu. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2004. ISSN 1212-3609, 2004, roč. 7, č. 2, s. 30-34.
  článok

  článok

 9. ČEJKOVÁ, Viktória. Pojistný trh. Praha : GRADA Publishing, 2002. 119 s. Finance pro praxi. ISBN 80-247-0137-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. KAFKOVÁ, Eva - MAJEROVÁ, Ivana - THÍRY, Róbert. Poistný trh a investičná činnosť poisťovní v Indii. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2002. ISSN 1335-1044, 2002, roč. 8, č. 6, s. 14-15.
  článok

  článok