Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTOFOVÁ, Lenka - KOPČÁKOVÁ, Janka. The Competition Between Coca – Cola Vs. Pepsi Company. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov = Conference Proceeding of Abstracts. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4645-4, s. 38.
  článok

  článok

 2. RUDÁŠOVÁ, Zuzana - HERBRIK, Gabriel. Dopad Brexitu na globálny finančný trh. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, s. 144-156 CD-ROM. I-19-110-00.
  článok

  článok

 3. SANDER, Beate. Reich werden mit Familienunternehmen : so finden Sie die besten Renditeperlen an der Börse. 1. Auflage. München : FinanzBuch Verlag, 2018. 304 s. ISBN 978-3-95972-124-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. BENČIKOVÁ, Dana - MALÁ, Denisa. Intercultural Competences in Slovak Enterprises - Perception and Reality. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 1335-7069, 2018, roč. 19, č. 1, s. 67-77.
  článok

  článok

 5. TOMAN, Pavel. Příležitost čeká za hranicami. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 6, s. 42-43.
  článok

  článok

 6. PROCHÁZKOVÁ, Katarína - BEDNÁR, Richard. Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie : základy teórie a prípadové štúdie. Recenzenti: Katarína Remeňová, Katarína Chomová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 215 s. [13,63 AH]. ISBN 978-80-225-4495-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 4]
 7. HALUZA, Ivan. Mliekar, ktorý nikdy neustúpi a nepovolí. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 21. septembra 2017, roč. 27, č. 38, s. 46-49.
  článok

  článok

 8. VÁLEK, Juraj. Dovoz tovaru z tretích krajín a DPH v roku 2017. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2017. ISSN 1336-5355, 11. apríl 2017, roč. 13, č. 7, s. 5-6.
  článok

  článok

 9. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Strategické kroky a rozhodnutia startupov v medzinárodnom prostredí. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov III. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4457-3, s. 149-166.
  článok

  článok

 10. BALÁŽ, Peter. Čína úspešne pokračuje v expanzii na zahraničné trhy. In United Life : magazín spoločnosti United Group. - [Bratislava] : Multibrand, 2017. ISSN 1339-4304, 2017, roč. 6, č. 2, s. 12-15.
  článok

  článok