Výsledky vyhľadávania

 1. DIANOVÁ, Zuzana. Pripravovaná zmena systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2019. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 7-8, s. 11-12.
  článok

  článok

 2. ROSENBERGEROVÁ, Alžbeta. Odmeňovanie učiteľov základných a stredných škôl. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2007. ISSN 1337-0162, 2007, roč. 2, č. 3, s. 44-49.
  článok

  článok

 3. ŠIMKO, Pavel. Prakticky o mzdových systémoch v podnikateľskej sfére. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Poradca podnikateľa ; Žilina, 2003. ISSN 1335-1508, 2003, č. 8, s. 43-51.
  článok

  článok

 4. TOMŠÍK, Pavel. Proposal of modified wage traiff scale in a forest enterprise in the Czech Republic. In Agricultural economics : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information. ISSN 0139-570X, 2003, roč. 49, č. 10, s. 483-486. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/59477.pdf>
  článok

  článok

 5. ROSENBERGEROVÁ, Alžbeta. Odmeňovanie podľa zákona o verejnej službe. In Ekonomický a právny poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2003. ISSN 1335-0714, 2003, č. 9, s. 81-87.
  článok

  článok

 6. ROSENBERGEROVÁ, Alžbeta. Určovanie tarifného platu zamestnancom zamestnávateľov rozpočtovej sféry vo vzťahu k osobitným stupniciam platových taríf. In Mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2001. ISSN 1335-9568, 2001, roč. 8, č. 3-4, s. 70-84.
  článok

  článok

 7. KOLLÁROVÁ, Zuzana. Automatické zvyšovanie platu s narastajúcou praxou. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 2001. ISSN 1335-4701, 30. marca - 1. apríla 2001, roč. 9, č. 64, 24.
  článok

  článok

 8. ČUPÍKOVÁ, Zdena. Legislatíva v prospech verejnej služby. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2001, 2001, roč. 56, č. 12, s. 12-13.
  článok

  článok

 9. ŠUTOROVÁ, Daniela. Analýza štruktúry miezd zamestnancov v SR podľa hlavných tried. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 2000. ISSN 1335-4701, 18. apríla 2000, roč. 8, č. 76, s. 7.
  článok

  článok

 10. Analýza štruktúry miezd zamestnancov v SR 1998. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2000. 39 s. Demografia a sociálna štatistika. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]