Výsledky vyhľadávania

 1. IŠTOK, Michal - DŽUGAN, Erik. Využívanie trustov a nadácií pri správe majetku: porovnanie Malty a Panamy. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2019. ISSN 1335-5813, 2019, roč. 19, č. 3, s. 15-26.
  článok

  článok

 2. IŠTOK, Michal - ŠLAMPIAKOVÁ, Lea. Porovnanie trustov a nadácií a ich využitie pri správe majetku. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. ISSN 1336-5878, 2018, č. 2, s. 44-58.
  článok

  článok

 3. PEPALL, Lynne - RICHARDS, Dan - NORMAN, George. Industrial Organization : Contemporary Theory and Empirical Applications. 5th Edition. Hoboken : Wiley, 2014. 709 s. ISBN 978-1-118-25030-3. [Počet ex. : 7, z toho voľných 5, prezenčne 2]
 4. LEAHY, Terry. Management in 10 words. London : Random House Business Books, 2013. 324 s. ISBN 978-1-847-94091-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. SZABO, Stanislav - FERENCZ, Vojtech - PUCIHAR, Andreja. Trust, innovation and prosperity. - Registrovaný: Scopus. In Quality Innovation Prosperity. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1335-1745, 2013, vol. 17, no. 2, pp. 1-8.
  článok

  článok

 6. Government at a glance 2013. Paris : OECD, 2013. 194 s. ISBN 978-92-64-20132-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. JANČO, Milan. Trust, fiducia a slovenské právo. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2012. ISSN 0032-6984, 2012, roč. 95, č. 2, s. 137-150.
  článok

  článok

 8. SLÁVIK, Peter. Trust - prevod majetku na inú osobu. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2011. ISSN 1337-7574, 2011, č. 2, s. 102-106.
  článok

  článok

 9. FUNTA, Rastislav. Abuse of dominant position in EU and U.S. law. 2nd amplified and extend. ed. Brno : Tribun EU, 2011. 310 s. ISBN 978-80-7399-245-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SZAKADÁT, László. Teorija obščestvennogo vybora v aspekte formirovanija konkurentnoj politiki. In Ekonomika : teorija i praktika : meždunarodnyj naučnyj žurnal. - Krasnodar : GOU VPO Kubanskij gosudarstvennyj universitet, 2011. ISSN 2224-042X, 2011, no. 3, s. 56-64.
  článok

  článok