Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 222  
Vaša otázka: Heslá = "typológia"
 1. BURGER, Ivan. Napĺňate svoj účel? : neviditeľný život združení a asociácií. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 4/2015, roč. 20, zoš. 79, s. 28-31.
  článok

  článok

 2. REHÁKOVÁ, Helena. Čo potrebujú manažéri vedieť o výkonnosti ľudí? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2007. ISSN 1335-1729, 3/2007, roč. 12, zoš. 46, s. 8-10.
  článok

  článok

 3. BARTH, Danielle - SCHNELL, Stefan. Understanding Corpus Linguistics. New York : Routledge, 2022. 238 s. Understanding Language Series. ISBN 978-0-367-21960-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 4. KONEČNÝ, Stanislav. Typológie legitimity a verejná politika. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2021. ISSN 1335-7182, 2021, roč. 22, č. 1, s. 5-20.
  článok

  článok

 5. KONEČNÝ, Stanislav. Arény ako koncept v teórii verejnej politiky. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. ISSN 1335-2741, 2021, roč. 24, č. 3, s. 51-68.
  článok

  článok

 6. SERESOVÁ, Katarína. Slovesno-menné kolokácie v nemeckom jazyku z pohľadu ich kategorizácie. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2021. ISSN 1338-6743, 2021, roč. 10, č. 1, s. 53-58 online.
  článok

  článok

 7. SEŇOVÁ, Andrea - DUGAS, Jaroslav. Startupy a ich využitie pre prax : startupová politika na Slovensku. Recenzenti: Peter Mesároš, Branislav Kršák. 1. vydanie. Košice : Fakulta BERG, Technickej univerzity v Košiciach, 2021. 73 s. [3,65 AH]. ISBN 978-80-553-3822-4.
 8. BARANOVSKÁ, Andrea. Autorita učiteľa a jej transfer na žiaka : ... vo výchovno-vzdelávacom procese. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 12, s. 18-22.
  článok

  článok

 9. MIKLE, Lenka. Startup ako osobitná forma podnikania. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 354-360 online. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok

 10. SLÁVIK, Štefan et al. Cluster Typology of Business Models of Start-Ups. (Example of Slovakia). - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Administrative Sciences. - Basel : MDPI. ISSN 2076-3387, 2020, vol. 10, no. 3, pp. [1-17] online. VEGA 1/0063/19.
  článok

  článok