Výsledky vyhľadávania

 1. BENEŠOVÁ, Dana. Franchising : prípadová štúdia [elektronický zdroj]. [Bratislava] : [s.n.], [2011]. Dostupné na : <http://www.ssosgasmo.sk/text/ps7ben.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. BENEŠOVÁ, Dana. E-business : prípadová štúdia [elektronický zdroj]. [Bratislava] : [s.n.], [2011]. Dostupné na : <http://www.ssosgasmo.sk/text/ps9ben.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. KUBIČKOVÁ, Viera. Inovácie v podnikoch služieb 2 : prípadová štúdia [elektronický zdroj]. [Bratislava] : [s.n.], [2011]. Dostupné na : <http://www.ssosgasmo.sk/text/ps2kub.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. KUBIČKOVÁ, Viera. Kúpeľníctvo 2 : prípadová štúdia [elektronický zdroj]. [Bratislava] : [s.n.], [2011]. Dostupné na : <http://www.ssosgasmo.sk/text/ps4kub.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. BENEŠOVÁ, Dana. Leasing : prípadová štúdia [elektronický zdroj]. [Bratislava] : [s.n.], [2011]. Dostupné na : <http://www.ssosgasmo.sk/text/ps8ben.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. BENEŠOVÁ, Dana. Cestovná kancelária : prípadová štúdia [elektronický zdroj]. [Bratislava] : [s.n.], [2011].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. BENEŠOVÁ, Dana. Podnikateľský inkubátor : prípadová štúdia [elektronický zdroj]. [Bratislava] : [s.n.], [2011]. Dostupné na : <http://www.ssosgasmo.sk/text/ps10ben.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. KUBIČKOVÁ, Viera. Inovácie v podnikoch služieb 1 : prípadová štúdia [elektronický zdroj]. [Bratislava] : [s.n.], [2011]. Dostupné na : <http://www.ssosgasmo.sk/text/ps1kub.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. KUBIČKOVÁ, Viera. Kúpeľníctvo 1 : prípadová štúdia [elektronický zdroj]. [Bratislava] : [s.n.], [2011]. Dostupné na : <http://www.ssosgasmo.sk/text/ps3kub.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. KUBIČKOVÁ, Viera. Podnikateľská etika 2 : prípadová štúdia [elektronický zdroj]. [Bratislava] : [s.n.], [2011]. Dostupné na : <http://www.ssosgasmo.sk/text/ps6kub.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha