Výsledky vyhľadávania

 1. Základné ukazovatele za vybrané trhové služby za 4. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 15 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. ŠPROCHA, Branislav. Kto sú zahraniční migranti Slovenska? In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. ISSN 1210-1095, 2018, roč. 28, č. 1, s. 29-44.
  článok

  článok


 3. BLANÁR, František. Vybrané štatistické ukazovatele za oblasť vysokého školstva na Slovensku v roku 2017. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2018. ISSN 1335-5864, 2018, roč. 29, č. 1, s. 27-42.
  článok

  článok


 4. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. CD-ROM [437 s.]. ISBN 978-80-8121-616-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. HAVIER, Jan - UHLIAR, Miroslav. Licenčné poplatky pri transfere duševného vlastníctva. In Ecoletra.com : scientific eJournal. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2018. ISSN 2377-9748, 2018, vol. 4, no. 1, pp. 34-49 online.
  článok

  článok


 6. DRUGDOVÁ, Barbora. The Commercial Insurance and Commercial Insurance Market in the Slovak Republic. In Európska veda : vedecký časopis. - Podhájska : Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania. ISSN 2585-7738, 2018, č.2, s. 8-11.
  článok

  článok


 7. Tax Administration 2017 : Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. Paris : OECD, 2017. 202 s. Tax Administration. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-administration-2017_tax_admin-2017-en> ISBN 978-92-64-27911-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Základné ukazovatele za ubytovacie zariadenia cestovného ruchu SR za rok 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 47 s. Podnikové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. Základné ukazovatele za ubytovacie zariadenia cestovného ruchu SR za 1. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 46 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. Základné ukazovatele za vybrané trhové služby za 1. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 15 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha