Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2340  
Vaša otázka: Heslá = "ukazovatele ekonomické"
 1. BELANOVÁ, Katarína. Evaluation of Economic Indicators of Small and Medium - Sized Enterprises in the Slovak Republic After the Outbreak of Coronavirus Crisis. In Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences. - Tekirdağ : ARSEAD. ISSN 2149-9314, 2022, vol. 8, no. 2, pp. 6-9 online.
  článok

  článok

 2. MARINIČ, Peter. Is Industry 4.0 a Revolutionary or Evolutionary Change? Analysis of Chosen Economic Indicators for Slovak and Czech Economy. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 0323-262X, 2022, roč. 51, č. 2, s. 171-193.
  článok

  článok

 3. KALUSOVÁ, Lenka - BADURA, Peter. Factors Affecting the Capital Allocation into Fixed Assets of Slovak Enterprises. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Montenegrin Journal of Economics. - Podgorica : Economic Laboratory for Transition Research. ISSN 1800-6698, 2022, vol. 18, no. 1, pp. 169-182 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 4. BARTÓKOVÁ, Ľudmila - ĎURČOVÁ, Júlia. Agricultural Sector and Its Importance for the Slovak Economy: Structural Analysis. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2022. ISSN 0013-3035, 2022, roč. 70, č. 3, s. 237-263.
  článok

  článok

 5. JENČOVÁ, Juliána - RUDÝ, Stanislav. Hlavné európske hospodárske ukazovatele v krajinách V4 počas vypuknutia Covid-19. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XVII. (2022). Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XVII. (2022) : Reviewed Proceeding of Posts from an 17. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4946-2, pp. 15-24 online.
  článok

  článok

 6. STAŠKO, Martin - STAŠKOVÁ, Slavomíra. Inflácia ako problém súčasnosti, ale aj budúcnosti. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XVII. (2022). Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XVII. (2022) : Reviewed Proceeding of Posts from an 17. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4946-2, pp. 25-31 online.
  článok

  článok

 7. MICHŇOVÁ, Mária. Development of Labor Productivity in Regions of Croatia. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XVII. (2022). Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XVII. (2022) : Reviewed Proceeding of Posts from an 17. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4946-2, pp. 61-65 online.
  článok

  článok

 8. JENČOVÁ, Juliána - RUDÝ, Stanislav. Principal European Economic Indicators in the V4 Countries During the COVID-19 Pandemic. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022). Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie, 09.-11.03. 2022, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4945-5, s. 103.
  článok

  článok

 9. BELANOVÁ, Katarína. Development of Economic Performance of Small and Medium – sized Enterprises in the Slovak Republic in the Context of the Impact of COVID - 19. In XVII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management - Plovdiv / Bulgaria. Proceedings of XVII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series on Economics, Business and Management-Plovdiv : Proceedings. - Plovdiv : University of Agribusiness and Rural Development, 2022. ISBN 978-619-203-323-1, pp. 145-150 online. VEGA 1/0688/20.
  článok

  článok

 10. MURA, Ladislav - FÓTHY, Noémi. An Evaluation of Visegrad Group Business Environment. In Littera Scripta. - České Budějovice : The Institute of Technology and Busines. ISSN 1805-9112, 2022, vol. 15, no. 1, pp. 125-141 online.
  článok

  článok