Výsledky vyhľadávania

 1. RUŠČÁKOVÁ, Anna. Sporné otázky menovej politiky. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, Február 2018, roč. 26, č. 1, s. 17-21.
  článok

  článok


 2. LEHUTA, Michal. Fenomén Angela Merkelová. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 28. septembra 2017, roč. 27, č. 39, s. 10-13.
  článok

  článok


 3. Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za rok 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [94 s.]. Súborné publikácie.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. KRÁTKA, Jana - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Súčasné postavenie ekonomiky Európskej únie vo vybraných ukazovateľoch. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 2, s. 44-55 online. I-17-107-00.
  článok

  článok


 5. HOVORKOVÁ, Katarína. Zahranično-politické smerovanie Islandu po parlamentných voľbách v roku 2016. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 168-173 online.
  článok

  článok


 6. NÁGLOVÁ, Zdeňka. Statistical analysis of factors influencing the results of enterprises in dairy industry. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 6, s. 259-270.
  článok

  článok


 7. MAJERNÍKOVÁ, Lucia - HURNÝ, František. Odvetvová štruktúra obchodných spoločností na Slovensku. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA) [elektronický zdroj]. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 250-254 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. FAŠIANG, Tomáš - GEŽÍK, Pavel. Using heuristic methods in the process of retail shops placement in the context of marketing communication effect maximisation. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Communication Today : vedecký časopis o masmédiách a marketingovej komunikácii [elektronický zdroj]. - Trnava : Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. ISSN 1338-130X, 2017, roč. 8, č. 2, pp. 42-57 online. VEGA 1/0283/15.
  článok

  článok


 9. ŠIRÁ, Elena. Poľnohospodárstvo Slovenskej republiky v kontexte vývoja hospodárstva. In EUKER: European Union Knowledge Economy Review : scientific journal [elektronický zdroj]. - Vranov nad Topľou : European Union Knowledge Economy Pass, 2017. ISSN 1339-2786, 2017, vol. 5, no. 1, s. 33-38 online.
  článok

  článok


 10. GOGA, Marián. Teoretické východiská analýzy niektorých problémov hospodárskeho rastu. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 307-315 CD-ROM. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok