Výsledky vyhľadávania

 1. BOROVCOVÁ, Martina - ŠPAČKOVÁ, Adéla. Determination and Verification of the Key Assessment Indicators for the Insurance Market by Applying the Decomposition Multi-attribute Methods and Regression Analysis. In Financial Assets and Investing. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2019. ISSN 1804-509X, 2019, vol. 10, no. 1, pp. 5-24.
  článok

  článok

 2. STJEPANOVIČ, Saša - TOMIČ, Daniel - ŠKARE, Marinko. Green GDP: An Analyses for Developing and Developed Countries. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2019. ISSN 1212-3609, 2019, roč. 22, č. 4, s. 4-17.
  článok

  článok

 3. LACKO, Roman - HURNÝ, František. Vývoj vybraných ukazovateľov vo vybraných súkromných nemocniciach. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2018. ISSN 1335-9746, 2018, roč. 17, č. 1, s. 71-82. I-18-107-00.
  článok

  článok

 4. SVÍTIL, Martin. The Use of Qualitative Indicators in Banking Rating Systems. In Financial Assets and Investing. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2018. ISSN 1804-509X, 2018, vol. 9, no. 2, s. 19-41.
  článok

  článok

 5. ČAPKOVÁ, Soňa - KAŠČÁKOVÁ, Alena - KLUCHOVÁ, Adriana. Small and Medium-Sized Enterprises in an Underdeveloped and Developed Region. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018. ISSN 2585-9358, 2018, roč. 16, č. 2, s. 6-13 online.
  článok

  článok

 6. ČAPKOVÁ, Soňa - KLUCHOVÁ, Adriana. Kvalitatívne charakteristiky malého a stredného podnikania a regionálny rozvoj. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2018. ISSN 1212-415X, 2018, roč. 18, č. 3, s. 5-14.
  článok

  článok

 7. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Aktuálny pohľad na vzťah finančných ukazovateľov a právnych foriem poľnohospodárskych podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 498-507 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. BANDŽÁKOVÁ, Daniela - ROSOCHA, Ladislav. Nursing Care Quality Assessment and Quality Assessment Indicators. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, p. 387 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. DIMITRAS, Augustinos I. - PAPADAKIS, Stelios - GAREFALAKIS, Alexandros. Evaluation of Empirical Attributes for Credit Risk Forecasting From Numerical Data. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2017. ISSN 1810-4967, 2017, vol. 14, no. 1, p. 9-18.
  článok

  článok

 10. SETNICKÁ, Ivana. Quality of life, its dimensions and indicators. In Modern problems of improve living standards in a globalized world. International scientific and practical internet-conference. Modern problems of improve living standards in a globalized world : [conference proceedings of the] 2nd international scientific and practical internet-conference : Opole - Berdyansk - Tbilisi - Slovyansk - Kropyvnytsky : december 8, 2017. - Opole : Publishing House WSZiA, 2017. ISBN 978-83-62683-68-0, pp. 67-71.
  článok

  článok