Výsledky vyhľadávania

 1. OECD Compendium of Productivity Indicators 2018. Paris : OECD, 2018. 137 s. OECD Compendium of Productivity Indicators. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-compendium-of-productivity-indicators-2018_pdtvy-2018-en> ISBN 978-92-64-30111-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. OECD Compendium of Productivity Indicators 2017. Paris : OECD, 2017. 122 s. OECD Compendium of Productivity Indicators. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-compendium-of-productivity-indicators-2017_pdtvy-2017-en> ISBN 978-92-64-27325-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. OECD compendium of productivity indicators 2016. Paris : OECD, 2016. 126 s. OECD compendium of productivity indicators. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-compendium-of-productivity-indicators-2016_pdtvy-2016-en> ISBN 978-92-64-25018-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. MORVAY, Karol - BIELIK, Rastislav. V slovenskom priemysle stále existujú „dva svety“. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 1, s. 16-18.
  článok

  článok

 5. OECD compendium of productivity indicators 2015. Paris : OECD, 2015. 90 s. OECD compendium of productivity indicators. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-compendium-of-productivity-indicators-2015_pdtvy-2015-en> ISBN 978-92-64-22953-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. GALOVSKÁ, Marcela. Produktivita práce a ľudský kapitál. In Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2014. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 12. decembra 2014 v Bratislave. - Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2014. ISBN 978-80-89453-06-1, s. 146-152 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. OECD compendium of productivity indicators 2012. Paris : OECD, 2012. 87 s. ISBN 978-92-64-18883-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. DEÁKOVÁ, Stanislava. Diagnostika vývoja okolia podnikov na Slovensku v období hospodárskej krízy. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 67-72. VEGA 1/0549/10.
  článok

  článok

 9. HULÍN, Milan. Podniky na vyhynutie. In Produktivita a inovácie : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. - Žilina : SLCP, 2008. ISSN 1335-5961, 2008, roč. 9, č. 4, s. 7-9. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0085802/PaI_2008_04.pdf>
  článok

  článok

 10. BLAAS, Gejza. Eurodotácie trikrát vyššie ako v SR. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. Člen svetovej skupiny ekonomickej a finančnej tlače Dow Jones - Handelsblatt. - Bratislava : Ecopress, 2002. ISSN 1335-4701, 21. marca 2002, roč. 10, č. 57, s. 19-20.
  článok

  článok