Výsledky vyhľadávania

 1. EU Energy in Figures : Statistical Pocketbook 2019. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. 260 s. ISBN 978-92-76-08819-6. ISSN 1977-4559. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. FORET, Miroslav et al. Management integrované marketingové a podnikové komunikace. Recenzenti: Alena Daňková, Mária Dzurová, Eva Jaderná. 1. vydání. Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 2018. 135 s. ISBN 978-80-86747-48-4.
 3. EU Energy in Figures : Statistical Pocketbook 2018. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 264 s. ISBN 978-92-79-88737-6. ISSN 1977-4559. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. GRISÁKOVÁ, Nora - ŠTETKA, Peter. Selected Factors of Population and Social Indicators Analysis on Oils and Fats Consumptions Across European Countries. In Economic and Social Development. International Scientific Conference. Economic and Social Development : Book of Proceedings : 30th International Scientific Conference on Economic and Social Development : Belgrade, 25-26 May 2018. - Varazdin ; Warsaw ; Koprivnica ; Rabat : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency : Faculty of Management University of Warsaw : University North : Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, 2018. ISSN 1849-7535, pp. 461-468 online. VEGA 1/0857/16.
  článok

  článok

 5. FURKOVÁ, Andrea - IVANIČOVÁ, Zlatica. Viackriteriálne vyhodnocovanie alternatív [elektronický zdroj]. Recenzenti: Juraj Pekár, Jaroslav Husár. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [140 s., 9,69 AH]. ISBN 978-80-225-4363-7.
  Viackriteriálne vyhodnocovanie alternatív

  elektronická kniha

 6. EU energy in figures : statistical pocketbook 2017. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 264 s. ISBN 978-92-79-70448-2. ISSN 1977-4559. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. SETNICKÁ, Ivana. Quality of life, its dimensions and indicators. In Modern problems of improve living standards in a globalized world. International scientific and practical internet-conference. Modern problems of improve living standards in a globalized world : [conference proceedings of the] 2nd international scientific and practical internet-conference : Opole - Berdyansk - Tbilisi - Slovyansk - Kropyvnytsky : december 8, 2017. - Opole : Publishing House WSZiA, 2017. ISBN 978-83-62683-68-0, pp. 67-71.
  článok

  článok

 8. Society at a glance 2016 : OECD social indicators (a spotlight on youth). Paris : OECD, 2016. 135 s. Society at a glance. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-2016_9789264261488-en> ISBN 978-92-64-26146-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. VALACHOVÁ, Andrea. Meranie sociálno-ekonomického rozvoja prostredníctvom indexu lepšieho života. In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4325-5, s. 91-100 CD-ROM. VEGA 1/0313/14, VEGA 1/0431/16.
  článok

  článok

 10. DUBROVINA, Nadiya et al. Social and Demographic Determinants of the Health State and Life Satisfaction of Population in Poland. In Life Satisfaction: Determinants, Psychological Implications and Impact on Quality-of-Life. - New York : Nova Publishers, 2016. ISBN 978-1-63484-803-9, pp. 1-48 [2 AH].
  článok

  článok