Výsledky vyhľadávania

 1. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2020 : ostatné výchovno-vzdelávacie zariadenia. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. 93 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Basic Economic Indicators of Book Publishing. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-7 online. VEGA 1/0340/19 (50%), VEGA 1/0240/20 (50%).
  článok

  článok

 3. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2019 : ostatné výchovno-vzdelávacie zariadenia. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. 93 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Graffiti vylepšují pověst průmyslových staveb. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 9, s. 42-42.
  článok

  článok

 5. ČVIRIK, Marián - ÖLVECZKÁ, Diana. Marketing bojových športov a bojových umení. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2020. ISSN 2453-9988, 2020, roč. 12, č. 2, s. 15-25 online.
  článok

  článok

 6. VYDROVÁ, Jaroslava. Konvergencie fenomenológie, pražského štrukturalizmu a umeleckej tvorby. Príspevok ku genealógii fenomenológie v stredoeurópskom priestore. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 2, s. 109-120.
  článok

  článok

 7. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2020 : gymnáziá : stredné športové školy : konzervatóriá. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. 71 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. TUŽINSKÁ, Sofia. ETA v dejinách a umení. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 488-494 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. VARELA CANO, Diana Patricia. Pieseň ako didaktický prostriedok, ktorý integruje jazykové zručnosti na hodinách cudzieho jazyka. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 232-240 CD-ROM. KEGA 007EU-4/2018.
  článok

  článok

 10. MAAROVÁ, Iveta. Filmové umenie a interkultúrna komunikácia. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 97-101 CD-ROM.
  článok

  článok