Výsledky vyhľadávania

 1. MIŠÍK, Martin. Ako získavať spätnú väzbu od klientov? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1339-2433, 2021, roč. 13, č. 1-2, s. 49-49.
  článok

  článok

 2. KOPČÍKOVÁ, Mária. Motivácia prostredníctvom spätnej väzby. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 2, s. 73-74.
  článok

  článok

 3. PRUŽINOVÁ, Kristýna. Jak udržet zaměstnance snadno a rychle. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2020. ISSN 0026-8720, 2020, roč. 55, č. 2, s. 9-13.
  článok

  článok

 4. JIRÁSEK, Michal. Single Stimuli, Multiple Responses: Performance Feedback and Firms’ R&D Changes. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2020. ISSN 1210-0455, 2020, vol. 29, no. 4, s. 381-402.
  článok

  článok

 5. MIŠÍK, Martin. Zákaznícky zážitok ako konkurenčná (ne)výhoda? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 1-2, s. 58-59.
  článok

  článok

 6. OLŠANSKÁ, Lenka. První dny manažera. Jak je zvládnout. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 1, s. 46-47.
  článok

  článok

 7. KŘIVÁNEK, Mirko. Dynamické vedení a řízení projektů : systémovým myšlením k úspěšným projektům. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2019. 208 s. ISBN 978-80-271-0408-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. PANYIOVÁ, Andrea. Reputácia a jej budovanie. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2019. ISSN 1337-0545, 2019, roč. 13, č. jeseň, s. 38-40.
  článok

  článok

 9. TARIŠKOVÁ, Natália. Scrum a projektový manažment. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 573-582 online. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok

 10. V Eventive vás naučíme prezentovať témy s radosťou. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 11, s. 42-44.
  článok

  článok