Výsledky vyhľadávania

 1. GAVUROVÁ, Beáta et al. Relations Between Tourism Spending and Global Competitiveness : an Empirical Study in Developed OECD Countries. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Tourism and Services. - Praha : Center for International Scientific Research of VŠO and VŠPP. ISSN 1804-5650, 2020, vol. 11, no. 21, pp. 38-54 online. VEGA 1/0797/20, APVV-17-0166.
  článok

  článok

 2. ĆWIEK, Małgorzata - WAŁĘGA, Agnieszka. Household expenditure on recreation and culture in Poland in the years 2005-2013. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 7-22.
  článok

  článok

 3. NOVACKÁ, Ľudmila. Visitor export in relation to economic impacts of travel and tourism in the capital Bratislava. In Inproforum 2014. international scientific conference. INPROFORUM 2014 : proceedings of the 8th International Scientific Conference: november 6 - 7, 2014, České Budějovice, Czech Republic. - České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, 2014. ISBN 978-80-7394-484-1, s. 207-210.
  článok

  článok

 4. ŠMÁL, Miroslav. Výskum, vzdelávanie, konkurencieschopnosť a výkonnosť slovenskej ekonomiky : dizertačná práca. Škol. Ján Lukáčik. Bratislava, 2010. 121 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. NOVOTNÝ, Oskar. Súkromné výdavky domácností na kultúru. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2009. 239 s. ISBN 80-7121-311-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 6. NOVOTNÝ, Oskar. Nerovnosti lokálnych verejných zdrojov pre kultúru : (nerovnosti podpory kultúry z lokálnych verejných zdrojov a jej širšie ekonomické a kultúrnopolitické súvislosti v SR v porovnaní s členskými krajinami Rady Európy). Bratislava : Národné osvetové centrum, 2008. 231 s. ISBN 978-80-7121-296-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 7. TAJTÁKOVÁ, Mária. Divácke aspekty opernej kultúry na Slovensku v rokoch 1989 až 2003. In Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Nové Zámky : Cranium, 2005. ISSN 1336-1732, jún 2005, roč. 4, č. 2, s. 112-116.
  článok

  článok

 8. MAURO, Paolo. The Effects of Corruption on Growth, Investment, and Government Expenditure. 1. ed. Washington : International Monetary Fund, 1996. 27 s. IMF Working Paper, 98. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. KRUŽLÍK, L. Srovnání některých charakteristik zdravotní péče v zemích OECD. In Statistika, 1992, č. 6, s. 269-275.
  článok

  článok

 10. BORKOWSKA, S. O niektórych formach walki z bezrobociem. In Ekonomika i organizacja przedsiebiorstwa, 1991, roč. 42, č. 4, s. 12-14.
  článok

  článok