Výsledky vyhľadávania

 1. KALIŠ, Richard. Severoatlantická aliancia – spojenectvo dvoch percent. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 2, s. 2-4 online.
  článok

  článok


 2. KRAJEWSKI, Piotr - MACKIEWICZ, Michal - SZYMAŃSKA, Agata. Fiscal sustainability in Central and Eastern European Countries - a post-crisis assessment. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2016. ISSN 1210-0455, 2016, vol. 25, no. 2, s. 175-188.
  článok

  článok


 3. BALÁŽI, Peter - STARÍČKOVÁ, Zuzana. Application of fiscal federalism theory to the constitutional organisation of Czechoslovakia after establishment of Federation at different stages of historical context. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2016. ISSN 1336-5711, 2016, roč. 13, č. 1, s. 1-11 online.
  článok

  článok


 4. KUNYCHKA, Mykhaylo. Budgeting of state foreign visits: the case of Ukrainian heads of state visits. - Registrovaný: SCOPUS. In Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal. - Kiev : National Academy of Management, 2016. ISSN 1993-6788, 2016, no. 7, pp. 378-385.
  článok

  článok


 5. BELIČKOVÁ, Kornélia - BOÓR, Matej. The Role of state budget in environmental protection : the case of European union countries. - Registrovaný: Web of Science. In Theoretical and practical aspects of public finance 2016. Conference. Theoretical and practical aspects of public finance 2016 : proceedings of the 21th international conference : Praha, 15 and 16 April 2016. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2155-8, s. 193-198.
  článok

  článok


 6. BRINDZOVÁ, Zuzana. Žiadosť a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja. In Čerpanie prostriedkov z fondov EÚ [elektronický zdroj]. - Bratislava : Dashöfer Holding a Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-2950, 16.5.2015, s. 1-2 [2,08 NS] online.
  článok

  článok


 7. PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů : teorie a praxe. 3. aktual. a rozšír. vyd. Praha : GRADA, 2015. 280 s. Finance pro praxi. ISBN 978-80-247-5608-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. SÝKORA, Jozef. Postup účtovania rozpočtových výdavkov v organizáciách zriadených samosprávou. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-0197, 2015, roč. 10, č. 4, s. 13-15.
  článok

  článok


 9. Inequality and fiscal policy. Editors Benedict Clements ... [et al.]. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2015. iv, 438 s. ISBN 978-1-51356-775-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. EU budget 2013 : financial report : also covering multiannual financial framework 2007-13. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014. 134 s. Dostupné na : <http://bookshop.europa.eu/en/eu-budget-2013-pbKVAI14001/> ISBN 978-92-79-37837-9. ISSN 1830-7280. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]