Výsledky vyhľadávania

 1. POSTULA, Marta - RACZKOWSKI, Konrad. The Impact of Public Finance Management on Sustainable Development and Competitiveness in EU Member States. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, vol. 12, no. 1, pp. 125-144 online.
  článok

  článok

 2. DURUIBE, Stanley Chigozie et al. An Evaluation of Public Expenditure and Economic Growth in Nigeria Using the Sectorial Economic Function Approach. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 7, pp. 142-156.
  článok

  článok

 3. SÝKORA, Jozef. Prehľad lehôt v samospráve, ktoré môžu byť posunuté. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-7523, 2020, roč. 13, č. 6, s. 22-24.
  článok

  článok

 4. COSTA-FONT, Joan - TURATI, Gilberto - BATINTI, Alberto. The Political Economy of Health and Healthcare : The Rise of the Patient Citizen. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. 222 s. ISBN 978-1-108-46825-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Dny práva 2018 : sborník z konference; Část V.: Interakce práva a ekonomie. Editors: Eva Tomášková, Damian Czudek, Jiří Valdhans. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2019. online 259 s. ISBN 978-80-210-9327-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. ČERNĚNKO, Tomáš. Do the Disadvantaged Districts in Slovakia Catch Up? A Brief Analysis of local Government Spending. In 9th Winter Seminar of Regional Science. Proceedings. 9th Winter Seminar of Regional Science : Proceedings. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2019. ISBN 978-80-225-4670-6, s. 1-10. VEGA 1/0705/18.
  článok

  článok

 7. NEUBAUEROVÁ, Erika - TOMČIKOVÁ, Michaela. Selected Practical Aspects of the Fiscal Decentralization in the Slovak Republic. In Public Economics and Administration 2019. International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2019 : Book of Abstracts of the 13th International Scientific Conference, September 2019, (Ostrava, Czech Republic). - Ostrava : VSB -Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4330-8, s. 21-22.
  článok

  článok

 8. Society at a Glance: Asia/Pacific 2019. Paris : OECD, 2019. 113 s. Society at a Glance. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-asia-pacific-2019_soc_aag-2019-en> ISBN 978-92-64-31087-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Budgeting and Public Expenditures in OECD Countries 2019. Paris : OECD, 2019. 264 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/budgeting-and-public-expenditures-in-oecd-countries-2018_9789264307957-en> ISBN 978-92-64-30794-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. OECD Economic Surveys: Iceland 2019 : September 2019. Volume 2019/16. Paris : OECD, 2019. 118 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-iceland-2019_c362e536-en> ISBN 978-92-64-96409-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]