Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. Podnikový knowledge management - konkurenčná výhoda. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 4/2010, roč. 15, zoš. 59, s. 10-17.
  článok

  článok

 2. BURGER, Ivan. Podnikový knowledge management - konkurenčná výhoda. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 3/2010, roč. 15, zoš. 58, s.12-20.
  článok

  článok

 3. HBR's 10 Must Reads 2021 : The Definitive Management Ideas of the Year from Harvard Business Review. Boston : Harvard Business Review Press, 2021. 222 s. HBR's 10 Must Reads. ISBN 978-1-64782-003-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. BOLEK, Vladimír - ZELINA, Michal. Benefits Achieved by Innovative Information Technologies and Systems in the Area of Company Process Management. In 37th International Business Information Management Association Conference. Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference. - Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2021. ISBN 978-0-9998551-6-4, pp. 1365-1374 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 5. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Od podnikateľského nápadu k podnikateľskému úspechu. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2021. ISSN 2454-1028, 2021, roč. 18, č. 1, s. 41-52 online. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok

 6. BAŠOVÁ, Alena. The Impact of Digitalisation on the Energy Sector. In Economics of Decoupling. International Conference. Conference Proceedings of the 2nd International Conference on the Economics of Decoupling (ICED) : Zagreb, 30 November - 1 December 2020 = održane 30. studenog - 1. prosinca 2020. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2021. ISSN 2706-3801, pp. 595-616 online. VEGA 1/0779/19.
  článok

  článok

 7. EISEL, Juraj. Firemní kultura a komunikace jsou spojité nádoby. In HR forum : odborný dvouměsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People Management Forum, 2021. ISSN 1212-690X, 2021, č. 4, s. 8-10.
  článok

  článok

 8. Promotion and Marketing Communications. 1st Edition. London : IntechOpen, 2020. 193 s. ISBN 978-1-83880-227-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 9. DUGAS, Jaroslav - HARGAŠ, Marek. Kvalitná práca s informáciami, dátami a znalosťami ako najdôležitejšia konkurenčná výhoda každého podniku. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 11. International Scientific Conference, May 27th – 29th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4748-2, pp. 103-109 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. Pandemie akceleruje digitalizaci o celá léta. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 10, s. 26-28.
  článok

  článok