Výsledky vyhľadávania

 1. SVOBODA, Karel. IFRS 17 - už sa připravujete? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 6, s. 24-25.
  článok

  článok


 2. MOKOŠOVÁ, Daša. Selected effects of new and current International guidance on accounting for insurers. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zuberec - Univerzitné stredisko UNIZA, 11. - 13. septembra 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4415-3, s. 147-151. APVV Zvyšovanie relevantnosti účtovných informácií v SR - od nákladov k hodnote (2017-2021).
  článok

  článok


 3. SENEŠI, Norbert. Obchodné transakcie medzi závislými osobami a ich zobrazenie v účtovníctve účtovných jednotiek : dizertačná práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2017. 160 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. STANLEY, Renáta. Influence of classification of accounting entities for reporting in the context of legislative changes. - Registrovaný: Web of Science. In Strategic Management : international Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2017. ISSN 2334-6191, 2017, vol. 22, no. 1, pp.7-11. VEGA 1/0122/14.
  článok

  článok


 5. TUMPACH, Miloš. Vykazovanie výnosov zo zmlúv so zákazníkmi slovenskými účtovnými jednotkami podľa IFRS 15. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. mimoriadne vydanie, s. 97-110. APVV-16-0602.
  článok

  článok


 6. KRŠEKOVÁ, Marianna. Service concession arrangements in the financial statements. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business. International scientific conference. Marketing management, trade, financial and social aspects of business : conference proceedings of the 4th international scientific conference : october 20 - 21, 2016, Košice, Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2016. ISBN 978-80-225-4293-7, s. 112-117 online.
  článok

  článok


 7. MANOVÁ, Eva - LUKÁČ, Jozef. Assumptions of financial statements according to IAS/IFRS. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA) [elektronický zdroj]. - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 80-86 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. BUDINSKÁ, Lucia. Reporting udržateľnosti podnikania podľa GRI. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 120-129. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok


 9. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Analysis of financial statements focusing on detection of Ponzi schemes using XBRL. - Registrovaný: Web of Science. In European financial systems 2016. International scientific conference. European financial systems 2016 : proceedings of the 13th international scientific conference : June 27-28, 2016 Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk university, 2016. ISBN 978-80-210-8308-0, p. 408-412. VEGA 1/0935/16.
  článok

  článok


 10. JUHÁSZOVÁ, Zuzana - DOMARACKÁ, Denisa - FEROVÁ, Nikoleta. Shadow accounting and financial statements of the insurance companies. - Registrovaný: Web of Science. In IFRS: global rules & local use. International scientific conference. IFRS: global rules & local use : proceedings of the 3rd international scientific conference : Prague, october 8–9, 2015 : Anglo-American University, Prague - Czech Republic [elektronický zdroj]. - Prague : Anglo-American University, 2015. ISBN 978-80-260-8676-5, pp. 83-86 online. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok