Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. Ako spoľahlivo urobiť odmeňovací systém nemotivujúcim. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2017. ISSN 1335-1729, 4/2017, roč. 22, zoš. 87, s. 26-29.
  článok

  článok

 2. HEDVIČÁKOVÁ, Martina - KRÁL, Martin. Performance Evaluation Framework under the Influence of Industry 4.0: The Case of the Czech Manufacturing Industry. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2021. ISSN 1212-3609, 2021, roč. 24, č. 1, s. 118-134.
  článok

  článok

 3. BRATKOVÁ, Simona - ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. Impact of Deadweight Effect on the Performance of Supported Firms. In RAIS Conference on Social Sciences and Humanities. RAIS Conference Proceedings : The 21st International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities. - Beltsville : Research Association for Interdisciplinary Studies, 2021. ISBN 978-1-945298-36-3. ISSN 2578-8574, pp. 28-34 online. VEGA 1/0605/19.
  článok

  článok

 4. TASÁRYOVÁ, Katarína - PAKŠIOVÁ, Renáta. The Impact of Equity Information as an Important Factor in Assessing Business Performance. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Information : [Scientific Journal of Information Science and Technology, Data, Knowledge, and Communication]. - Basel : MDPI. ISSN 2078-2489, 2021, vol. 12, no. 2, pp. 1-18 online. APVV-16-0602, I‐20‐109‐00.
  článok

  článok

 5. MURA, Ladislav - HAJDUOVÁ, Zuzana. Measuring Efficiency by Using Selected Determinants in Regional SMEs. - Registrovaný: Web of Science. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, 2021, vol. 8, no. 3, pp. 487-503 online. VEGA 1/0813/19, GAAA 5-5/2020.
  článok

  článok

 6. JANKELOVÁ, Nadežda - JONIAKOVÁ, Zuzana - MIŠÚN, Juraj. Innovative Work Behavior—A Key Factor in Business Performance? The Role of Team Cognitive Diversity and Teamwork Climate in This Relationship. In Journal of Risk and Financial Management. - Basel : MDPI. ISSN 1911-8066, 2021, vol. 14, no. 4, pp. 1-16 online. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0328/21.
  článok

  článok

 7. GRUENBICHLER, Rudolf et al. Business Performance Management in Small and Medium-Sized Enterprises in the Slovak Republic: An Integrated Three-Phase-Framework for Implementation. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. ISSN 1804-1728, 2021, no. 1, s. 42-58.
  článok

  článok

 8. JANKELOVÁ, Nadežda - JONIAKOVÁ, Zuzana. How to Increase Production Performance of Slovak Agricultural Companies: The Key Task of Supporting Innovative Work Behavior and Information Sharing. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2021. ISSN 1805-9295, 2021, vol. 67, no. 1, pp. 11-20 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 9. LUKÁČ, Jozef - STAŠKOVÁ, Slavomíra - MEHEŠ, Marek. Differences in the Values of Financial Indicators Depending on the Reporting System. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2021, vol. 10, no. 2, pp. 916-921 online. I-21-113-00.
  článok

  článok

 10. KASELYOVÁ, Paulína. The Analysis of Business Performance in a Selected Company. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021). mezdinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-22.01.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4806-9, s. 118.
  článok

  článok