Výsledky vyhľadávania

 1. KICOVÁ, Marianna. The Impact of Innovation Activities on Enterprise Performance in Business Transformation. In Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Theme : Digital Business Transformation. International Scientific Conference. Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Proceedings : Theme : Digital Business Transformation : 23rd International Scientific Conference : Subotica, [Serbia], 26th-27th April, 2018. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2018. ISBN 978-86-7233-372-5, p. 385-392 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. EMERLING, Izabela - WOJCIK-JURKIEWICZ, Magdalena. The Risk Associated With the Replacement of Traditional Budget With Performance Budgeting in the Public Finance Sector Management. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. ISSN 2585-7258, 2018, roč. 12, č. 1, s. 55-63.
  článok

  článok

 3. GRANČIČOVÁ, Katarína - HRUŠOVSKÁ, Dana - ROMANOVÁ, Anita. Hodnotenie marketingovej výkonnosti v podnikoch na Slovensku I. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 195-203 CD-ROM. VEGA 1/0546/15 (70%), APVV-15-0511 (30%).
  článok

  článok

 4. POSOLDOVÁ, Iveta. Hodnotenie výkonu zamestnancov v nadnárodnej spoločnosti : dizertačná práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2016. 167 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. RICHNÁK, Patrik. Analytický pohľad na benchmarking ako jedna z nových tendencií v manažmente výroby. In Vedecké state Katedry manažmentu výroby a logistiky 2015 : pri príležitosti 20. výročia založenia katedry. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2015. ISBN 978-80-225-4154-1, s. [1-10] CD-ROM.
  článok

  článok

 6. BELAVÝ, Tomáš. Vyhnite sa neúspechu! In Infoware : magazín pre IT profesionálov. - Bratislava : Digital Visions, 2014. ISSN 1335-4787, 2014, roč. 10, č. 11-12, s. 55. Dostupné na : <http://static.itnews.sk/a542/file/item/sk/0000/iw_11_12_2014_inz.YrCY.pdf>
  článok

  článok

 7. TÓTH, Miroslav. Vnútropodnikové ceny v poľnohospodárskom podniku. In Marketing trends in theory and practice : scientific papers. - Žilina : Institute of Management by University of Zilina, 2013. ISBN 978-80-554-0737-1, s. 176-179. VEGA MŠ SR a SAV 1/0026/12.
  článok

  článok

 8. URBAN, Jan. Roste tlak na výsledky. In Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Praha : Economia, 2013. ISSN 1801-4690, 2013, roč. 9, č. 5, s. 17-18.
  článok

  článok

 9. SMORADA, Marián. Ukazovateľ ekonomickej pridanej hodnoty (EVA), návrh jeho úpravy na podmienky v SR a testovanie jeho aplikácie v slovenských podnikoch : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2012. 117 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. CAPÁK, Ján. Systém na monitorovanie a riadenie logistických prostriedkov. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 5, s. 28-29. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123732/PaI_2010_05.pdf>
  článok

  článok