Výsledky vyhľadávania

 1. ORAVEC, Jozef. EDI prináša e-shopy bez papierov. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 3-4/2017, č. 34, s. 56.
  článok

  článok


 2. HAMRANOVÁ, Anna - BOLEK, Vladimír. Vývoj systémov Business Intelligence. In Paradigmy informačného manažmentu : recenzovaný zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4347-7, s. [1-12] CD-ROM.
  článok

  článok


 3. PETR, Michal. Temná strana transparentnosti aneb může vice zveřejňovaných informací o veřejných zákazkach narušit soutěžní prostředí? In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2016. ISSN 1804-1183, 2016, č. 4, s. 122-124.
  článok

  článok


 4. BOLEK, Vladimír - HAMRANOVÁ, Anna - MARSINA, Štefan. Softvérová podpora projektového manažmentu. In Informačný manažment v kontexte znalostnej spoločnosti : recenzovaný zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4172-5, s. [1-13]. VEGA 1/0933/14.
  článok

  článok


 5. Standard for automatic exchange of financial account information in tax matters. Paris : OECD, 2014. 307 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-for-tax-matters_9789264216525-en> ISBN 978-92-64-21651-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. MIKLOŠÍK, Andrej. Informačné systémy marketingu v praktických príkladoch. Recenzenti: Štefan Žák, Andrej Hriciga. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 282 s. [12,59 AH]. ISBN 978-80-225-4032-2. [Počet ex. : 14, z toho voľných 10, prezenčne 4]

 7. MIKLOŠÍK, Andrej - HVIZDOVÁ, Eva. Informačné systémy marketingu : praktikum. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 239 s. [13,339 AH]. ISBN 978-80-225-3478-9. [Počet ex. : 42, z toho voľných 38, prezenčne 4]

 8. BURÁK, Emil. Počitač v biznise - dobrý sluha, nie zlý pán. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. - Bratislava : Versa Media, 2012. ISSN 1336-393X, 2012, roč. 12, č. 1-2, s. 64-66.
  článok

  článok


 9. PLÁNOVSKÝ, Ján. Moderné spôsoby výmeny a zdieľania štatistických údajov medzi členskými štátmi Únie a Eurostatom. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. ISSN 1336-7420, 2012, roč. 8, č. 5, s. 105-110. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0156518/fss0512.pdf>
  článok

  článok


 10. The multilateral convention on mutual administrative assistance in tax matters : amended by the 2010 protocol. Paris : OECD Publishing, 2011. 108 s. ISBN 978-92-64-11544-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]