Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 47  
Vaša otázka: Heslá = "výnosy daňové"
 1. KORDOŠOVÁ, Alena. The Development of Revenues from Taxes and Municipal Fees during the Crisis. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5085-7, s. 43-48. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 2. BELKOVICSOVÁ, Daša. Zdaňovanie majetku v krajinách OECD. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2023 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5087-1, s. [1-8]. APVV-20-0338.
  článok

  článok

 3. KORDOŠOVÁ, Alena. Vplyv koronakrízy na výnosy z daní samosprávnych krajov. In Udržateľnosť a rozvoj podnikania: Ponaučenia z krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 : zborník vedeckých statí = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-95-2, s. 28-34 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 4. VEVERKOVÁ KONEČNÁ, Ingrid. Zmena financovania originálnych školských kompetencií na obci. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-0197, 2022, roč. 17, č. 11, s. 2-6.
  článok

  článok

 5. HORNOK, Michal. Potenciál dane za ubytovanie na Slovensku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 0139-8660, 2019, roč. 52, č. 2, s. 78-90.
  článok

  článok

 6. VAVROVÁ, Katarína. Predvídateľnosť v súvislosti s daňovými výnosmi. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 613-620 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 7. KMEŤKO, Miroslav - VAVROVÁ, Katarína. Úrokové miery a daňové príjmy. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4694-2, s. 5-10 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 8. VASILEV ALEKSANDAR. Optimal Fiscal Policy in the Presence of VAT Evasion: The Case of Bulgaria. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 4, s. 399-414.
  článok

  článok

 9. MIHÓKOVÁ, Lucia - ANDREJOVSKÁ, Alena - MARTINKOVÁ, Slavomíra. Daňová konkurencieschopnosť členských krajín Európskej únie v kontexte korporátneho zdanenia. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233, 2018, roč. 66, č. 5, s. 588-608.
  článok

  článok

 10. Finančné výzvy po poslednej globálnej finančnej kríze a možnosti rozvoja slovenského kapitálového trhu : zborník vedeckých statí : výskumná úloha VEGA č. 1/0404/16. Peter Badura et al. ; zostavovateľ: Peter Badura. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 71 s. [4,88 AH]. VEGA 1/0404/16. ISBN 978-80-225-4558-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.