Výsledky vyhľadávania

 1. STRIČÍK, Michal. Obehové hospodárstvo. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR. ISSN 1335-7808, 2020, roč. 20, č. 12, s. 5-8.
  článok

  článok

 2. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Pure Junk : dizajn, funkčnosť, recyklácia. In Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4767-3, s. 96-97 online.
  článok

  článok

 3. KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Sustainable Consumption and Production and Their Measurement in Slovakia. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9705-6, pp. 152-162 online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 4. KMETY BARTEKOVÁ, Mária - RYBÁROVÁ, Daniela. Sustainable Development Goal 12 as the Tool to Ensure Sustainable Consumption, Production and Economic Growth in Slovakia. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9705-6, pp. 163-172 online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 5. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Vybrané problémy v oblasti udržateľnej módy. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 46-54 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 6. HLAVATÝ, Ivan. Implementácia ekodizajnu na v slovenských firmách. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2019 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 13.9.2019 Skalica, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4688-1, s. 21-25 CD-ROM. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 7. DEÁKOVÁ, Stanislava - KISSOVÁ, Jana. Analýza podnikania v oblasti biopotravín. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 41-48 CD-ROM. VEGA 1/0784/15.
  článok

  článok

 8. ZENDULKA, Lukáš. Inovácie obchodných modelov v podnikoch výrobnej sféry na Slovensku v kontexte udržateľného rozvoja. In Prístupy k obchodným modelom v kontexte udržateľného rozvoja : vedecké state : VEGA 1/0282/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4393-4, s. 55-58.
  článok

  článok

 9. BOOROVÁ, Brigita - GUBOVÁ, Klaudia. Analýza vybraných dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky a ich vplyv na konkurencieschopnosť podniku. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 116-125 online. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok

 10. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Ekologické poľnohospodárstvo a trh s biopotravinami v Európe a na Slovensku : vysvetlenie základných pojmov. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : biopotraviny. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 59-61 [3,10 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok