Výsledky vyhľadávania

 1. POLÁČKOVÁ, Hana. Socio-economic Consequences of Globalization in Agriculture in Relation to Social Responsibility. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019. International Scientific Conference. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-6 online. VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok

 2. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - JÁMBOROVÁ, Stanislava. Efficiency of Sugar Beet Production as an Important Agricultural Product in Slovakia. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2020. ISSN 1336-7137, 2020, roč. 16, č. 2, s. 44-54 online. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 3. LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna - LACKO-BARTOŠOVÁ, Lucia - HUDEC, Matej. Ecological and Integrated Cropping Systems in South Slovakia: Results of Long-Term Experiments. In AgroSym 2020. International Scientific Agriculture Symposium. AgroSym 2020: Book of Abstracts : XI International Scientific Agriculture Symposium. - Jahorina : University of East Sarajevo, 2020. ISBN 978-99976-787-4-4, p. 312.
  článok

  článok

 4. DROZD, Marián. Zdaňovanie príjmov z príležitostných činností. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 6, s. 46-52.
  článok

  článok

 5. OMEJE, Ejiofor Emmanuel - ARENE, Ch. J. - OKPUKPARA, Chiedozie Benjamin. Impact of Agricultural Protection on Agricultural Growth in Nigeria: Political Economy Perspective (1980-2016). In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. ISSN 1336-9261, 2019, vol. 22, no. 1, pp. 41-50.
  článok

  článok

 6. BACULÍKOVÁ, Nina. Determinanty konkurencieschopnej poľnohospodárskej prvovýroby v Slovenskej republike. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2019. ISSN 1337-2955, 2019, roč. 15, č. 1, s. 78-82.
  článok

  článok

 7. POLÁČKOVÁ, Hana. Štátna podpora predaja domácej produkcie na vidieku ako zdroj rozvoja vidieka a komunitného života. In Trh práce, dôchodková politika a sociálne podnikanie - realita a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4669-0, s. 95-100.
  článok

  článok

 8. KRAMER, Benedikt et al. Short and Medium-term Impact of Dairy Barn Investment on Profitability and Herd Size in Switzerland. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 6, s. 270-277.
  článok

  článok

 9. JARÁBKOVÁ, Jana - ANTAL, Miloš. Predaj z dvora na Slovensku. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 4, s. 1-16.
  článok

  článok

 10. JAMBOROVÁ, Mária. Trendy vo vývoji ponuky a dopytu bielkovinových plodín na slovenskom agropotravinárskom trhu, v EÚ a vo svete. In Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2018. ISSN 1338-6336, 2018, roč. 18, č. 3, s. 42-57.
  článok

  článok