Výsledky vyhľadávania

 1. JANKOVÁ, Nikoleta. Nároky na obsluhu strojov najlepšie splnia stroje. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Sep 2017, č. 8-9, s. 42-45.
  článok

  článok


 2. JURINA, Ľubomír. Nemecký Industrie 4.0 inšpiruje vyspelý svet. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 22. júna 2017, roč. 27, č. 25.
  článok

  článok


 3. ROZKOŠOVÁ, Anna - MEGYESIOVÁ, Silvia. Analýza priemyselnej produkcie a automobilového priemyslu na Slovensku. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2017. ISSN 1335-9746, 2017, roč. 16, č. 2, s. 74-83. I-17-105-00.
  článok

  článok


 4. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Pohľad na stav a vývoj finančných ukazovateľov charakterizujúcich výkonnosť priemyselných podnikov SR. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 257-266 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. RAKOVSKÁ, Júlia. Vplyv priemyselnej výroby na životné prostredie. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 275-281 CD-ROM. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok


 6. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2016 : (zelená správa). Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2017. 78 s. ISBN 978-80-8058-618-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 7. Report on agriculture and food sector in the Slovak Republic for 2016 : (green report). Bratislava : National Agricultural and Food Centre Slovakia, 2017. 78 s. ISBN 978-80-8058-619-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. PAČAIOVÁ, Hana et al. Measuring the qualitative factors on copper wire surface. In Measurement. - [s.l.] : Elsevier, 2017. ISSN 0263-2241, 2017, vol. 109, pp. 359-365.
  článok

  článok


 9. KUNYCHKA, Mykhaylo. Vodné zdroje a priemyselná produkcia v kontexte environmentálnych otázok Ukrajiny. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 246-251 online.
  článok

  článok


 10. RANETA, Leonid - KUNYCHKA, Mykhaylo - ČIEFOVÁ, Michaela. Environmentálna Kuznetsova krivka a jej aplikácia na príklade Moldavskej republiky. In Reaguje environmentálna diplomacia dostatočne na nové výzvy v súvislosti s klimatickými zmenami? : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4490-0, s. 112-118.
  článok

  článok