Výsledky vyhľadávania

 1. TROŠANOVÁ, Mária. Transpozícia smernice o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 3, s. 6-8.
  článok

  článok

 2. RUDINSKAYA, Tamara - BOŠKOVÁ, Iveta. Asymmetric Price Transmission and Farmers' Response in the Czech Dairy Chain. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2021. ISSN 1805-9295, 2021, vol. 67, no. 5, s. 163-172.
  článok

  článok

 3. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Telenovela o obchodníkoch a výrobcoch má ďalší diel. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2021. ISSN 1805-0549, 5-6, č. 59, (2021.
  článok

  článok

 4. HORŇÁKOVÁ, Kristína. Ešte zelenšia ako zelená je modrá. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2008, 2021, roč. 26, č. 4, s. 8-9.
  článok

  článok

 5. Múdra pavučina prichádza : inteligentné siete pomôžu ušetriť energiu. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1339-2433, 2021, roč. 13, č. 7-8, s. 36-38.
  článok

  článok

 6. HOJDIK, Vladimír - RAKOVÁ, Monika. Assessment of the Competition Level in the Sector of Bicycle Manufacturers in the Slovak Republic. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-10] online. I-21-107-00.
  článok

  článok

 7. TRIZULIAK, Tibor. Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje - nový zákon. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583, 2020, roč. 25, č. 4, s. 41-76.
  článok

  článok

 8. MARIANYI, Peter. Zdieľaná ekonomika rúca zažité stereotypy : podeľte sa! In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 5-6, s. 55-57.
  článok

  článok

 9. ČIČKOVÁ, Zuzana - HOLZEROVÁ, Patrícia. Stanovenie ceny duopolistu v modeli priestorovej konkurencie. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4774-1, s. 11-17 online. VEGA 1/0427/20.
  článok

  článok

 10. TOMAN, Pavel. Štíhla logistika šetří práci i náklady. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 9, s. 18-21.
  článok

  článok